CplusE #15 – Artykuł 12 czas pracy kierowcy (cz. 4)

Witajcie! Pora na kolejny odcinek o czasie pracy kierowcy. Tym razem przegadamy sytuacje, w których można wykorzystać artykuł 12.

Zapraszam na C plus E, jedziemy z tematem!

Rozporządzenie

Normy, które regulują czas pracy kierowcy zawodowego są dość zawiłe. Mogliście się o tym przekonać oglądając poprzednie odcinki z tej serii.

Zawód kierowcy jest do tego mocno nieprzewidywalny i to, co czeka nas na trasie niejednokrotnie może zaskoczyć.

Dlatego też zdarza się, że – mimo szczerych chęci – nie udaje się przestrzegać wszystkich zasad, które są narzucone na nas przez ustawodawcę.

To jeden z dokumentów regulujących czas pracy kierowców. 

Zawierają się w nim wytyczne dotyczące np.

·         dziennego, tygodniowego i dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu,

·         przerwy (45 minutowej) – ciągłej i dzielonej,

·         oraz dziennego i tygodniowego odpoczynku.

Te zagadnienia regulują głównie artykuły od szóstego do dziewiątego. Dla zainteresowanych, pełną treść rozporządzenia umieściłem w opisie pod filmem.

Artykuł 12

Artykuł dwunasty pochodzi właśnie z rozporządzenia WE 561/2006.

Jest to swego rodzaju wyjątek dający możliwość odstępstw od norm zawartych w rozporządzeniu, który może być stosowany samodzielnie przez kierowcę.

Jego prawidłowe zastosowanie daje kierowcy możliwość uniknięcia kary za przekroczenie norm.

Tak to wygląda w całości.

Co tu jest najważniejsze?

 Powołując się na artykuł 12 kierowca może przekroczyć normy określone w artykułach od 6 do 9. Czyli wydłużyć dozwolony czas prowadzenia pojazdu albo skrócić, a nawet przerwać odpoczynek dzienny lub tygodniowy;

Ale pod warunkiem, że odstępstwo od norm nie zagraża bezpieczeństwu na drodze. To musi być racjonalne, bo ciężko za bezpieczne uznać przekroczenie czasu prowadzenia o dodatkowe 4 godziny.

Odstępstwo od norm musi też umożliwiać wam dotarcie do bezpiecznego miejsca postoju. Czyli zasłanianie się artykułem 12 w sytuacji, gdy mieliście możliwość parkowania może nie przekonać inspektora.

Samo przekroczenie przepisów musi być też spowodowane względami bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku.

Do tego macie obowiązek sformułować uzasadnienie przekroczenia norm. Musi ono zawierać informacje dotyczące naruszenia, a także mieć wiarygodny dla inspektora powód. Mogą to być korek, wypadek, złe warunki na drodze czy objazd lub brak miejsca na parkingu. 

Ważne, by powód był niespodziewany i niełatwy do wcześniejszego przewidzenia.

Korek spowodowany wypadkiem, jest dobrym powodem do powoływania się na artykuł 12.

Korek wywołany przez remont mostu, który trwa od miesiąca można było wcześniej przewidzieć. Rozumiecie o co chodzi.

Wykorzystanie

Tak to wygląda w teorii. A praktyka?

Postępowanie nie jest skomplikowane. Załóżmy, że musiałem pojechać nieoczekiwanym objazdem. Nie z mojej winy przekroczyłem dozwolony czas jazdy o 1,5h.

Zdając sobie z tego sprawę, jak najszybciej po zaistnieniu wykroczenia, czyli najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój, robię wydruk z karty.

Na nim są informacje o moim przekroczeniu. I teraz powołam się na artykuł 12.

Na górze musi być nazwa artykułu, czyli zapisujemy: Art WE 12/561/2006.

Poniżej powód. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ładunku w celu dotarcia do bezpiecznego parkingu wydłużyłem czas jazdy z powodu nieoczekiwanego objazdu na drodze.

Teraz istotny element. Mój podpis i data.

To jest ważny dokument, który w razie kontroli umożliwi mi powołanie się na artykuł 12.

Tak opisany wydruk należy mieć ze sobą przez minimum 28 dni, bo tyle dni wstecz inspekcja sprawdza poczynania kierowców.

Po 28 dniach powinniście przekazać wydruk firmie, w której pracujecie, bo inspekcja transportu – podczas kontroli przedsiębiorstwa – sprawdza dokumenty rok do tyłu.

I nie ma co powoływać się przed inspekcją na terminy załadunku czy rozładunku albo na to, że się spieszymy z transportem, bo firma musi utrzymać ciągłość produkcji.

A już na pewno inspektora nie obchodzi, że spieszycie się na pauzę weekendową.

To nie zadziała.

Podsumowanie

Tak wygląda wykorzystanie artykułu 12 w teorii i praktyce. Pamiętajcie jednak, że wzięcie pod uwagę tego przepisu zależy od interpretacji inspektora.

Trzeba o tym pamiętać szczególnie za granicą, gdzie o wiele trudniej będzie wam wytłumaczyć, co właściwie się stało.

Koniec. Jeśli wam się podobało dajcie łapkę w górę. Jak chcecie więcej użytecznych filmów zapraszam do subskrypcji kanału.

Życzę szerokości z CplusE. Do zobaczenia.

Dodaj komentarz

Koszyk
Przewiń do góry