CplusE #182 – Dokumenty, które musisz mieć w kabinie!

Witajcie! Dzisiejszy odcinek najbardziej przyda się komuś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z transportem, ale myślę, że i starzy wyjadacze mogą dowiedzieć się z tego filmu czegoś ciekawego. Tym razem opowiemy o papierologii, która jest ważnym elementem funkcjonowania tej branży. 

Zapraszam na CplusE. Jedziemy z tematem!

Przepisy regulujące pracę kierowcy zawodowego, szczególnie w transporcie międzynarodowym, generują sporą dokumentację, która potrafi zasypać i przerosnąć młodych adeptów tego fachu. Niestety, dopóki nie nastąpi pełna cyfryzacja naszej branży, której opierają się np. organy kontroli, te wszystkie dokumenty nie znikną z kabin ciężarówek.

Pewne przejawy nowej, cyfrowej rzeczywistości już widać i już o nich opowiadaliśmy, choćby w odcinku o elektronicznym liście przewozowym, który przynajmniej ten jeden dokument przeniesie na ekrany naszych telefonów lub tabletów. Ale, jak to zwykle bywa ze zmianami, z pewnością nie nastąpi to szybko.

Na ten moment skazani jesteśmy na przewożenie grubych plików ważnych papierów, bez których ani rusz. I dobrze jest wiedzieć, co jest czym, by o żadnym dokumencie, istotnym z punktu widzenia funkcjonowania transportu, nie zapomnieć.

Za brak ważnych dokumentów można otrzymać naprawdę wysoką grzywnę, która sięgać może nawet kilkunastu tysięcy złotych. Dodatkowo niepełna dokumentacja bywa przesłanką dla funkcjonariuszy, by skontrolować przedsiębiorstwo, bo brak jakiegoś świstka wcale nie musi być przypadkowy. Może być celowym działaniem nieuczciwego właściciela firmy transportowej.

Jeśli mielibyśmy jakoś podzielić całą tę papierologię, to mamy dokumenty dotyczące każdego kierowcy, papiery związane z pojazdem, dokumentację dotyczącą przedsiębiorstwa, dla którego kierowca pracuje oraz papiery powiązane z przewożonym ładunkiem. Istotne są również dokumenty potrzebne przy przewozie międzynarodowym.

Większość z tych papierów konieczna jest w przypadku kontroli funkcjonariuszy instytucji takich jak Inspekcja Transportu Drogowego. Kierowca ma obowiązek okazania inspektorowi pełnej dokumentacji lub jakiegoś określonego dokumentu na jego żądanie, więc naprawdę warto się w tym orientować. Zaczynamy od papierów, które dotyczą kierowców.

Dokumenty związane z kierowcą

Tutaj mamy do czynienia z dwoma rodzajami dokumentów. Większość potwierdza uprawnienia kierowcy do prowadzenia międzynarodowego transportu drogowego, pozostałe stanowią zapis okresów aktywności kierowcy.

Przepisy zobowiązują każdego kierowcę do dysponowania prawem jazdy, kartą kierowcy oraz zaświadczeniem o ukończeniu kwalifikacji oraz szkoleniu okresowym. W określonych przypadkach może być potrzebne również świadectwem kierowcy. Do tego potrzebne będzie potwierdzenie ważnych badań psychologicznych i lekarskich.

Do tego potrzebne może być także zaświadczenie o działalności, jeśli kierowca miał np. jakąś dłuższą przerwę w pracy. A w sytuacji, gdy prowadzi pojazd z tachografem analogowym, musi mieć również wykresówki. No i jeszcze przy okazji materiałów niebezpiecznych kierowca musi mieć właściwy certyfikat ADR.

Jedna ważna uwaga dla świeżaków. Świadectwo kierowcy nie jest tym samym co świadectwo kwalifikacji. Są to dwa różne dokumenty i potrzebujecie obu. Kwalifikacja jest potrzebna zawsze, natomiast świadectwo kierowcy niezbędne kierowcom, którzy nie są obywatelami krajów Unii Europejskiej, ale chcą wykonywać pracować w firmie działającej na terenie Wspólnoty.

Dokumenty związane z pojazdem

W przypadku pojazdu musimy mieć ze sobą dowód rejestracyjny oraz ubezpieczenie. Choć w Polsce nie ma obowiązku posiadania tych dokumentów w aucie, to w innych krajach Wspólnoty taki obowiązek jest, więc nie sugerujcie się tutaj polskimi przepisami.

Do tego dochodzi konieczne upoważnienie do korzystania z samochodu. W przypadku ADR-ów trzeba mieć świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Albania, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Mołdawia, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania.

Na niektórych trasach potrzebne może być Zezwolenie Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu, które pozwala na wykonywanie kursów pomiędzy krajami EKMT. Takie zezwolenie poświadcza, że pojazdy spełniają wymogi EURO, które potwierdzone są certyfikatami. Dodatkowo, w przypadku transportu żywych zwierząt, w pojeździe musi być świadectwo powiatowego lekarza weterynarii. Jakie to są kraje EKMT? Albania, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Mołdawia, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania.

Tutaj trzeba jeszcze dodać, że jest takie jedno państwo w Unii Europejskiej, które wymaga od kierowców posiadania poświadczenia o przeprowadzeniu badania technicznego. Wszędzie indziej wystarczy pieczątka w dowodzie, ale na Węgrzech musi być dodatkowo, wydawany przez stacje kontroli pojazdów, dokument potwierdzający.

Dokumenty związane z ładunkiem

Kierowca musi mieć w kabinie również takie dokumenty, które odnoszą się do ładunku. W zależności od rodzaju wykonywanego transportu oraz, rzecz jasna, tego co wieziemy, zestaw papierów będzie się różnił. Podam kilka przykładów.

W przypadku nietypowych przewozów należałoby wymienić takie dokumenty jak: świadectwo ATP, które konieczne jest przy transporcie żywności i towarów szybko psujących się. Może też być potrzebne świadectwo fitosanitarne.

Przy przewozie materiałów niebezpiecznych musimy mieć pisemną instrukcję postępowania oraz świadectwo ADR.

Transport zwierząt wymaga posiadania licencji oraz dokumentów określających czas trwania transportu, pochodzenie zwierząt oraz ich właściciela.

Pojazdy nienormatywne muszą być wyposażone natomiast w odpowiednie zezwolenia.

Sporo tego, trzeba przyznać.

Dokumenty w transporcie międzynarodowym

Bardzo ważne są również dokumenty potrzebne przy wykonywaniu przewozów międzynarodowych. Tutaj konieczne są:

Dokument CMR, czyli międzynarodowy list przewozowy. W określonych przypadkach będą też potrzebne karnet TIR lub karnet ATA. No i bardzo ważne zezwolenie na przewóz kabotażowy, gdy taki wykonujemy.

Dokumenty dotyczące przedsiębiorstwa

Kierowca musi mieć ze sobą również dokumenty, odnoszące się do działalności przedsiębiorstwa, dla którego jeździ. Potwierdzają one, że przewoźnik jest uprawniony do wykonywania działalności transportowej. Zaliczają się do nich:

Wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub wypis z licencji wspólnotowej oraz licencja na wykonywanie transportu drogowego rzeczy.

W tej kategorii to wszystko i w zasadzie to wszystko. W określonych przypadkach kierowca musi wozić naprawdę wiele różnego rodzaju papierków i wypada by się w nich orientował. Lista robi wrażenie, ale na szczęście nie trzeba mieć tych wszystkich dokumentów zawsze. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z sytuacji, gdy są konieczne.

Podsumowanie

Na dzisiaj kończymy. Dajcie znać czy nie pominęliśmy jakiegoś ważnego dokumentu. Co dodalibyście do tej listy? No i w ogóle co myślicie o możliwości cyfryzacji tej całej papierologii? 

Komentarze są wasze, a ja życzę szerokości z CplusE. Do zobaczenia.

Dodaj komentarz

Koszyk
Przewiń do góry