CplusE #37 – List przewozowy ADR (ADR cz. 4)

Witajcie! W poprzednich odcinkach z serii ADR, do których odsyłam zainteresowanych, opowiedziałem o ogólnych zasadach działania umowy dotyczącej przewozu materiałów niebezpiecznych, opisałem konieczne uprawnienia i oznakowanie pojazdu oraz pokazałem wyposażenie konieczne przy takim przewozie.

Dzisiaj zajmę się kolejną ważną sprawą, czyli przeglądem koniecznych dokumentów. Zapraszam na CplusE, jedziemy z tematem!

Dokument przewozowy ADR musi zawierać szereg szczegółowych informacji dotyczących przesyłki. Kierowca powinien otrzymać go od nadawcy, ale to nie oznacza, że może go schować do teczki i o nim zapomnieć. Wcześniej musi zweryfikować czy jego treść zgadza się z rzeczywistością.

Tutaj mam przykład takiego dokumentu, ale podkreślam, że to nie jest żaden wzór, bo one mogą wyglądać różnie. Czasem wypisywane są w formie faktury, dokumentu CMR lub wpisu do CMR-ki. Tu od formy ważniejsza jest treść.

Prawidłowo sporządzony list przewozowy ADR musi zawierać trzy podstawowe informacje:

1. Nazwę i adres nadawcy,

2. Nazwę i adres odbiorcy

3. I najważniejsze, czyli opis ładunku, który musi mieć szereg istotnych elementów.

Nazwy i adresy nadawcy oraz odbiorcy nie wymagają wyjaśnień. Co do opisu ładunku, to jedziemy po kolei.

A)   O numerze UN już wspominałem przy omawianiu oznaczeń tablicy ADR. Pozwala on zidentyfikować rodzaj towaru lub grupy materiałów. Dodam, że ten czterocyfrowy numer musi być poprzedzony wielkimi literami UN.

B)   Nazwa przewozowa towaru to informacja bardziej opisowa. Musi być wypisana wielkimi literami i odnosi się bezpośrednio do rodzaju towaru, który został zaliczony do własnego, szczegółowego numeru UN. Na naszym przykładowym dokumencie mamy napisane: FARBA, MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY. Ale może to być równie dobrze PALIWO SILNIKOWE albo CHLORYN W ROZTWORZE. Nazwa musi się oczywiście zgadzać z poprzedzającym ją numerem UN.

Trzeba pamiętać, że jeśli transport materiału niebezpiecznego jest międzynarodowy, to dokument przewozowy musi być sporządzony w języku nadawcy oraz w jednym z trzech języków ADR. Te języki to angielski, niemiecki i francuski.

Zakładając, że ktoś chce przetransportować ADR z Polski do Hiszpanii, to dokument musi być sporządzony po polsku i przykładowo po angielsku.

C)   Kolejną rzeczą są numery wzorów nalepek, które pokazywałem przy okazji omawiania instrukcji ADR. Zainteresowanych odsyłam do tamtego filmu, a my jedziemy dalej.

D)   Następna niezbędna informacja, to grupy pakowania. Są trzy i określają stopień zagrożenia, jaki niesie za sobą dany materiał. Grupa 1 to towary o najwyższym stopniu zagrożenia. Grupa 2 – średnim, a w trzeciej są towary stwarzające najmniejsze zagrożenie. Oznaczamy je cyframi rzymskimi.

Na przykład towary z klasy ósmej, czyli materiałów żrących. Mogą różnić się od siebie stopniem zagrożenia i teoretycznie należeć do różnych grup pakowania.

E)   Ale to nie wszystko, bo w dokumencie przewozowym musi znaleźć się również liczba i określenie sztuk przesyłek. Jeżeli towar ADR jest w opakowaniach, to musi być precyzyjnie opisany rodzaj tych opakowań oraz sumaryczna ilość materiału. Na przykład 5 bębnów stalowych po 200l w sumie 1000 litrów.

F) Kolejną istotną rzeczą jest ilość całkowita towarów niebezpiecznych z odrębnym numerem UN. Chodzi tu o to, że jeżeli wieziemy różne towary, które mają osobne numery UN, to muszą być one wypisane w dokumencie.

G)   Ostatnią informacją, która powinna wchodzić w skład opisu ładunku w liście przewozowym ADR jest kod ograniczeń dotyczących tuneli. Warto wiedzieć, że tunele podzielone są na 5 kategorii, które związane są z różnymi ograniczeniami w przewozie towarów niebezpiecznych.

To jednak temat na tyle rozległy, że prawdopodobnie powstanie osobny odcinek z nim związany.

Dokument przewozowy ADR mamy omówiony, ale w tym miejscu muszę zrobić jedną uwagę. Wymienione tu informacje należą do standardowego, przykładowego zakresu dokumentacji wynikającego z przepisów. W przypadkach niektórych towarów niebezpiecznych należy dodać tutaj dodatkowe informacje oraz wpisy uzupełniające. One wynikają z przepisów szczególnych, których w krótkim filmie nie zdążę przytoczyć. Jednak trzeba mieć to na uwadze i w razie wątpliwości konsultować treść dokumentu z doradcą DGSA.

Oprócz dokumentu przewozowego musimy mieć również zaświadczenie o uprawnieniach pozwalających na przewożenie materiałów niebezpiecznych, które dostajemy po odbyciu odpowiednich kursów. No i ważna jest także wielokrotnie już przywoływana przeze mnie instrukcja pisemna zgodna z ADR. Trzeba mieć ją ze sobą.

Podsumowanie

Tak przedstawia się wymagana dokumentacja ADR. Każdy kierowca musi pamiętać, że jest zobowiązany do weryfikacji jej zgodności z rzeczywistym towarem, bo dokumenty są przedmiotem kontroli. Przypominam, że jeśli mamy wątpliwości warto je konsultować z doradcą DGSA. No i oczywiście, jeśli dokumentacja nie zgadza się ze stanem faktycznym, mamy obowiązek żądać od nadawcy uzupełnienia lub zmiany dokumentu ADR.

Koniec na dziś, zapraszam do subskrybowania kanału i zostawiania lajków. 

Życzę szerokości z CplusE, do zobaczenia.

Dodaj komentarz

Koszyk
Przewiń do góry