CplusE #41 – Ograniczenia przejazdu przez tunele (ADR cz. 5)

Witajcie! Tunele są dość specyficznym elementem infrastruktury drogowej i wymagają od kierowców zachowania zasad ostrożności, które mają zwiększać bezpieczeństwo. A kiedy wieziemy ADR-y, to część tuneli jest dla nas po prostu niedostępna. Od czego zależą te zakazy i jakich materiałów dotyczą? O tym w dzisiejszym odcinku.

Zapraszam na CplusE, jedziemy z tematem!

Informacje ogólne

Ogólny zakaz wjazdu z materiałami niebezpiecznymi do niektórych tuneli został sformułowany w wyniku wielu, bardzo poważnych wypadków, które miały miejsce w Europie. Usankcjonowały go Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej w jednej ze swoich dyrektyw.

Później w umowie ADR wprowadzono pięć kategorii tuneli, które określono na podstawie parametrów związanych z trzema różnymi rodzajami zagrożeń. Chodzi o tego typu niebezpieczeństwo, które grozi licznymi ofiarami oraz może naruszyć konstrukcję tunelu. Do tego typu zagrożeń zalicza się:

Tekst z rodzajami zagrożeń.

·         Zagrożenie wybuchem,

·         Uwolnienie gazów lub lotnej cieczy trującej,

·         Oraz ryzyko wystąpienia pożaru.

Na tej podstawie skonstruowano wspomniane 5 podstawowych kategorii tuneli, które oznacza się literami od A do E.

Kategorie tuneli

Tunel kategorii A oznacza, że nie ma ograniczeń dotyczących transportu towarów niebezpiecznych.

Ograniczenia zaczynają się w tunelu kategorii B, gdzie nie wolno przewozić materiałów niebezpiecznych, które zagrażają wybuchem o bardzo dużym zasięgu. Wiadomo, dlaczego. Taki wybuch w tunelu zrobiłby spustoszenie.

Z kolei tunele kategorii C są objęte zakazem wjazdu, kiedy przewozimy – tak jak wyżej – materiały grożące wybuchem lub działaniem trującym o dużym zasięgu. Czyli tutaj nie można przewozić tego, co jest opisane w kategorii B no i dochodzą rzeczy trujące.

Natomiast w tunelach kategorii D zabronione jest przewożenie materiałów opisanych w B i C oraz dodatkowo takich, które grożą pożarem. Jasno widać, że im wyższa kategoria, tym bardziej restrykcyjny jest zakaz.W tunelachkategorii E ograniczenie dotyczy po prostu wszystkich materiałów niebezpiecznych. Są jednak dwa wyjątki. To towary z kategorii:

Kategorię tunelu możemy rozpoznać dzięki tabliczkom z odpowiednimi literami, które umieszcza się pod zakazem wjazdu pojazdów z ADR. Warto wiedzieć, że jeżeli tunel jest obłożony zakazem, to zarządca drogi jest zobowiązany wyznaczyć objazd.

W Polsce nie ma jeszcze takich przejazdów podziemnych, ale jeśli wieziecie ADR za granicę, to polecam sobie wcześniej sprawdzić, czy na waszej trasie są tunele, którymi nie będziecie mogli przejechać. Wtedy nie ma zaskoczeń. A warto wiedzieć, że na drogach we Włoszech, Norwegii czy Austrii tunele spotyka się bardzo często i wiele z nich ma różne zakazy.

Jeżeli nie macie jakiekolwiek wątpliwości pamiętajcie o doradcy DGSA.

Kody ograniczeń wjazdu do tuneli

Teraz najważniejsze, czyli kody ograniczeń wjazdu do tuneli, które znajdziemy w listach przewozowych ADR. One odnoszą się bezpośrednio do kategorii tuneli, ale mają różne dodatkowe rozwinięcia, które uszczegóławiają i dookreślają dany zakaz. Dlatego ich interpretacja może sprawić pewne problemy. Wyjaśnię je na kilku przykładach.

Kod B wpisany w dokumencie przewozowym daje nam informację, że nie możemy jechać z danym materiałem przez tunele kategorii B, C, D i E. Tutaj nie ma wątpliwości.

Ale teraz zrobi się ciekawie, bo jest taki kod jak B1000C. Niesie on ze sobą trochę więcej informacji. Przede wszystkim dodaje warunek tonażowy, czyli określa zakaz przejazdu przez tunel kategorii B, gdy całkowita masa netto materiałów wybuchowych w jednostce transportowej jest większa niż 1000 kg.

Jeżeli towaru jest mniej, to tunel kategorii B stoi przed nami otworem. Natomiast litera C na końcu kodu oznacza bezwarunkowy zakaz przejazdu przez tunele kategorii C, D i E.

Dalej wygląda to podobnie, więc nie ma sensu, żebym wymieniał każdy z ewentualnych kodów. Wszystko zmierza do kodu E, który mówi o tym, że wieziony przez nas towar nadaje się do przejazdu przez tunele wszystkich kategorii, oprócz kategorii E. 

Zasady bezpieczeństwa w tunelach

We wstępie wspomniałem, że istnieją pewne zasady, które mają zwiększyć bezpieczeństwo ruchu w tunelach. Warto pamiętać, że jadąc przejazdem podziemnym należy zachować odpowiedni odstęp od pojazdu poprzedzającego, jeśli nie ma dwóch pasów w jednym kierunku, to nie wolno wyprzedzać.

No i w tunelu nie należy się zatrzymywać, a jeśli jesteśmy do tego zmuszeni to natychmiast włączamy światła awaryjne. I oczywiście w tunelach nie można zawracać, to jest surowo zabronione. No wiecie, to takie podstawy podstaw, ale warto o tym przypominać.

Podsumowanie

Tunele były kolejnym tematem z serii o materiałach niebezpiecznych. Jeśli macie jakieś pytania, odsyłam do komentarzy. Dajcie znać również, co w kontekście ADR-ów was interesuje. 

Na dzisiaj tyle, życzę szerokości z CplusE, do zobaczenia.

Dodaj komentarz

Koszyk
Przewiń do góry