CplusE #97 – Przewóz odpadów

Witajcie! Okazuje się, że wielu z was interesują szczegółowe kwestie związane z przewozem odpadów. Sporo komentarzy w tym temacie ukazało się na naszym kanale, więc nie pozostaje mi nic innego, jak trochę o tym opowiedzieć. Dzisiaj będzie o odpadach w kontekście zmian z 2018 roku regulujących ich transport. 

Zapraszam na CplusE, jedziemy z tematem!

Na początku chciałbym rozgraniczyć dwie kwestie: odpady i odpady niebezpieczne, do których omawiane dzisiaj przepisy nie mają zastosowania. Transport tej drugiej grupy regulowany jest również przez przepisy ADR, a o tym rodzaju ładunków mamy na kanale całą serię.

Omówiliśmy w niej szczegółowo zagadnienie transportu materiałów niebezpiecznych. Od podstaw, przez instrukcję ADR i inne konieczne elementy wyposażenia, po ograniczenia związane z tunelami. A teraz odpady.

Ich transport powinien odbywać się przede wszystkim w sposób bezpieczny dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzi.

Cytując treść obwieszczenia marszałka Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach – chcąc zadbać o bezpieczeństwo transportu takich ładunków trzeba brać pod uwagę ich właściwości chemiczne i fizyczne, takie jak np. stan skupienia.

Chodzi tu po prostu o dostosowanie środków transportu do rodzaju odpadów, o ich odpowiednie rozmieszczenie i zabezpieczenie. Ale to tylko jeden, bardzo ogólny przykład. Transport odpadów reguluje szereg innych przepisów zawartych w kilku różnych aktach prawnych.

Są np. w ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. W ustawie o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów z dnia 29 czerwca 2007 r. Czy w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Ale dzisiaj będę mówił głównie o zapisach, które znajdziecie w rozporządzeniu ministra środowiska z 7 października 2016.

Rozporządzenie weszło w życie 24 stycznia 2018.  Wprowadziło szereg obowiązujących do teraz zmian, o których warto wiedzieć, jeśli przewozimy odpady. Szczególnie, gdy takie transporty wykonujemy jedynie od czasu do czasu i np. nie mamy żadnych procedur w tej kwestii.

Przede wszystkim należy podkreślić, że kierowca transportujący odpady powinien posiadać ze sobą niezbędną dokumentację. Musi być to dokument potwierdzający rodzaj przewożonych odpadów oraz zawierający dane podmiotu zlecającego transport, a w przypadku odpadów komunalnych nazwę gminy.

Rolę takiego dokumentu mogą pełnić przykładowo karta przekazania odpadów, faktura sprzedaży odpadów czy podstawowa charakterystyka odpadów. Może być też dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów oraz inny dokument potwierdzający, jeżeli nie mamy dostępu do żadnego z pozostałych. Oczywiście musi być to potwierdzenie wiarygodne.

Jednym z ważnych postanowień rozporządzenia ministra środowiska jest dopuszczenie do transportu odpadów – nazwijmy to – zwykłych oraz odpadów niebezpiecznych jednocześnie. Jednak oba rodzaje muszą być od siebie dobrze odizolowane, nie mogą się ze sobą w żadnym wypadku zmieszać i koniecznie muszą być odpowiednio zabezpieczone.

Poza niezbędnym unieruchomieniem, w zabezpieczeniu chodzi też o to, że odpady nie mogą się rozprzestrzeniać poza środki transportu. Jesteśmy odpowiedzialni za to, by uniemożliwić jakikolwiek wyciek czy wysypywanie się przewożonych odpadów poza skrzynię ładunkową. W zależności od ich rodzaju ważną kwestią jest również ograniczenie uciążliwych zapachów, które pewnym towarom z tej grupy niestety towarzyszą.

Jest jeszcze temat oznakowania pojazdów przewożących odpady. Wspominałem już o tym w odcinku o tablicach i naklejkach, które możemy zobaczyć na karoserii ciężarówek, ale dla porządku powtórzę, że obecnie – podobnie jak to jest w przypadku ADR-ów – transport odpadów musi być oznakowany specjalną tablicą. Są dwie.

Biała tablica z napisem „odpady”. Nie mogę sobie wyobrazić nic bardziej oczywistego. Montujemy ją tylko z przodu pojazdu, nie ma potrzeby zamieszczania jej z tyłu, tak jak trzeba robić przy materiałach niebezpiecznych. Tablica musi być w widocznym miejscu, musi być trwała i czytelna.

Przy transporcie poza granice Polski dopuszczone jest wykorzystanie takiej tablicy. Czarna litera A na białym tle. Te tablice mają mieć określone rozmiary itd. ale takie szczegóły możecie sobie znaleźć w rozporządzeniu. 

Są jednak takie sytuacje, gdy nie mamy obowiązku oznakowania pojazdu ani posiadania wspomnianych dokumentów. Jest tak przykładowo, gdy przewozimy odpady w ilości nieprzekraczającej 100 kilogramów, ale zwolnienie pod tym warunkiem jest stosowane tylko w przypadków odpadów innych niż niebezpieczne.

Podsumowanie

Karą za naruszenie opisanych wymagań może być grzywna, ale warto wiedzieć, że w przypadku transportu odpadów bez zezwolenia albo bez wpisu do odpowiedniego rejestru grożą kary administracyjne. Według ustawy o odpadach to kwota od 2 tysięcy do nawet 10 tysięcy złotych.

Zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszym odcinku temat został nakreślony w sposób bardzo ogólny, ale jest on na tyle szeroki, że nie sposób na szybko opowiedzieć o wszystkim. 

Dzięki za dzisiaj, życzę szerokości z CplusE. Do zobaczenia.

Dodaj komentarz

Koszyk
Przewiń do góry