CplusE #75 – Zakazy ruchu

Witajcie! Tym razem odcinek niezwiązany z praktyką, ale myślę, że temat jest dość przydatny, szczególnie dla młodych kierowców. Chcę wam opowiedzieć trochę o okresowych zakazach jazdy dla samochodów ciężarowych. 

Zapraszam na CplusE, jedziemy z tematem!

Informacje ogólne

Nadrzędnym celem wprowadzenia zakazów dla samochodów ciężarowych jest zmniejszenie natężenia ruchu w dni wolne, kiedy po drogach przemieszcza się więcej samochodów, choćby z rodzinami wyjeżdżającymi na urlop.

Ma to oczywiście skutkować zmniejszeniem liczby wypadków i myślę, że taki był pierwotny zamysł ustawodawcy. A innym wytłumaczeniem wprowadzania okresowych zakazów – i chodzi tu szczególnie o zakazy wakacyjne – jest chęć zapewnienia ochrony drogom, które np. w trakcie upałów mogą ulec deformacji pod naciskiem kół wielotonowych zestawów.

W Polsce zakazy wynikają z rozporządzenia ministra transportu z 2007 roku. Przepisy te określają okresowe ograniczenia oraz zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Co ważne, z wyłączeniem autobusów.

Ustawa jasno określa trzy główne przypadki obowiązywania zakazów. Po pierwsze – dni ustawowo wolne od pracy. Po drugie – dzień poprzedzający dni wolne od pracy. Po trzecie – okres wakacyjny, który określony jest jako zakres dni od ostatniego piątku czerwca, do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

W 2018 roku wakacyjny okres zakazów trwał w Polsce od 29 czerwca do 2 września. Ale to jest oczywiście tylko zakres dniowy. Ważne są jeszcze godziny obowiązywania zakazu.

W dni ustawowo wolne od pracy zakaz obowiązywał od ósmej rano do dwudziestej drugiej. W dzień poprzedzający dzień wolny – od osiemnastej również do dwudziestej drugiej.

Zupełnie inaczej było w wakacje, kiedy zakazy funkcjonują w każdy weekend. W piątek od osiemnastej do dwudziestej drugiej. W sobotę od ósmej do czternastej. A w niedzielę od ósmej do dwudziestej drugiej. W tych godzinach pojazdy przekraczające 12 ton DMC, nie mogły poruszać się po drogach.

Warto jeszcze powiedzieć słowo o tym, jakie dni są wolne od pracy. W rozporządzeniu wymieniono ich dwanaście, ale faktycznie takich dni jest w Polsce trzynaście, bo od kilku lat, 6 stycznia, obchodzimy Święto Trzech Króli, którego w czasie uchwalania omawianego dzisiaj rozporządzenia jeszcze nie było.

Wyjątki od zakazu

Zakazy ruchu, choć powszechnie obowiązujące, mają jednak pewne wyjątki. Pomimo zakazu po drodze publicznej mogą przemieszczać się na przykład pojazdy policji, Inspekcji Transportu Drogowego, straży granicznej czy pożarnej albo pojazdy Biura Ochrony Rządu. Wyłączone z zakazu są również np. rolnicze pojazdy wolnobieżne i traktory.

Ale kierowców ciągników siodłowych bardziej powinien zainteresować fakt, że wyłączony z zakazu może być pojazd transportujący towar szybko psujący się. Więc jeśli wieziecie w chłodni np. mięsa, ryby, produkty mleczarskie, jajka, warzywa, owoce, zboża czy kwiaty, to macie wolną drogę. To samo dotyczy transportu lekarstw i środków medycznych.

Kiedy je wieziecie, nikt nie powinien nakładać na was kar za poruszanie się po drogach publicznych w dniu obowiązywania zakazu. Zakaz nie działa także w pewnych sytuacjach.

Nie obowiązuje np. w odniesieniu do pojazdów powracających z zagranicy, które kończą przewóz w Polsce, albo gdy w naszym kraju ma siedzibę odbiorca przewożonego towaru. Tutaj warto zauważyć, że to zwolnienie nie dotyczy tranzytu przez terytorium RP.

Zakaz nie obowiązuje również w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych, ale w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. Czyli jeśli jedziecie np. na wyłączeniu ADR, to zakaz was obejmuje.

Z zakazów ruchu zwolnione są także pojazdy, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu. Zwolnienie obowiązuje w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy. Pomimo zakazu poruszać mogą się również pojazdy oczekujące na granicy na wyjazd z terytorium Polski.

Inne kraje UE

Muszę dodać, że zakazy obowiązują w większości krajów Europy, ale ich wymiar w każdym z państw odrobinę się różni. W niektórych krajach zakazy obejmują pojazdy już od 7,5 tony albo obowiązują w innych zakresach dat. Są też takie kraje, w których zakazów nie ma np. Anglia, Holandia czy Belgia.

Podsumowanie

Na koniec kary. W Polsce, za łamanie przepisów związanych z zakazem ruchu pojazdów powyżej 12 ton przewidziana jest kara od 200 do 500 złotych, a nasz zestaw musi pozostać na parkingu do końca obowiązywania zakazu. Rzecz jasna, w innych krajach Europy wysokość mandatów może być wyższa. Tyle na dzisiaj.

Życzę szerokości z CplusE, do zobaczenia.

Dodaj komentarz

Koszyk
Przewiń do góry