CplusE #143 – Zmiany w przepisach ADR

Witajcie! W najnowszym odcinku postanowiliśmy odkurzyć jedną z serii tematycznych, która była jedną z pierwszych na naszym kanale. Chodzi o cykl filmów dotyczących przepisów regulujących transport materiałów niebezpiecznych. Tym odcinkiem wracamy do zagadnień związanych z ADR i opowiemy trochę o zmianach przepisów, które do tej pory zaszły. 

Zapraszam na CplusE, jedziemy z tematem!

Pierwszy film z serii o materiałach niebezpiecznych opublikowaliśmy ponad dwa lata temu.

W cyklu filmów poświęconych temu tematowi omówiliśmy samą umowę ADR, uprawnienia potrzebne kierowcom, ich obowiązki, list przewozowy ADR, wyposażenie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne, a nawet ograniczenia związane z tunelami.

Jak widzicie, sporo informacji w tym temacie już podaliśmy, jednak część z nich uległa naturalnemu przedawnieniu. Główną przyczyną jest 2-letni cykl aktualizacji przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych. Wynika on z założeń umowy ADR, która, utrzymując aktualność, chce zwiększać bezpieczeństwo transportu takich towarów.

Obecne przepisy obowiązują od 1 stycznia 2019 roku, ale obowiązek wcielenia ich w życie został ustalony na 1 lipca i związany jest z sześciomiesięcznym okresem przejściowym. Choć akurat w przypadku tej najnowszej aktualizacji umowy ADR, część przepisów ma znacznie dłuższy okres wprowadzenia w życie. No dobra, ale co się zmieniło?

Nadawca uczestnikiem przewozu ADR 

Przed zmianą przepisów główna odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procedur związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych spadała na przewoźnika, czyli siłą rzeczy również kierowcę. I tak przykładowo, kierowca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień, które otrzymuje w wyniku szkolenia, a obowiązkiem przewoźnika jest np. wyznaczenie doradcy ds. przewozu towarów niebezpiecznych.

Od 2019 roku nadawca w przewozie ADR został uznany za uczestnika tego przewozu, w wyniku czego przedsiębiorstwa, które zajmują się załadunkiem lub rozładunkiem, pakowaniem oraz nadawaniem materiałów niebezpiecznych stanęły przed koniecznością wypełnienia dodatkowych obowiązków. Jednym z nich jest konieczność powołania własnego doradcy DGSA.

Warto wyjaśnić jeszcze kim w przepisach ADR jest nadawca. Zgodnie z definicją, to przedsiębiorstwo, które wysyła towary niebezpieczne we własnym imieniu, albo w imieniu osoby trzeciej.

Zdaniem specjalistów posługujących się tą definicją, obowiązek posiadania doradcy nie dotyczy tylko firm wysyłających towary niebezpieczne we własnym imieniu, ale także tych, które robią to w imieniu innych podmiotów. Czyli przepis objął także firmy zajmujące się spedycją.

Doradcy DGSA również musieli się dostosować do nowych przepisów, bo doszedł im obowiązek utworzenia procedur oraz instrukcji postępowania związanych z bezpieczeństwem przewozu ADR-ów, które kierowane są bezpośrednio do nadawców. Słowem sporo roboty i może dlatego okres przejściowy w przypadku tego przepisu został znacznie wydłużony.

Zamiast wejść w życie 1 lipca, wraz z pozostałymi zmianami, ta regulacja może zostać wprowadzona nie później niż 31 grudnia 2022 roku. Jest zatem dużo czasu, by firmy mogły się do nowych przepisów dopasować.

Można powiedzieć, że włączenie nadawcy do całej procedury przewozu jest największą zmianą. Nie jest jednak jedyną, o której warto wspomnieć.

Nowa kwalifikacja mieszanin w klasie 8 – żrących

Ważne zmiany dotyczą materiałów żrących i te mogą spodobać się wszystkim, którzy lubią zwierzęta, bo już od tego roku funkcjonuje nowa klasyfikacja mieszanin w klasie 8. Zaktualizowane przepisy pozwalają na sklasyfikowanie materiału żrącego, bez konieczności testowania go na skórze zwierząt.

Mieszanina określana jako żrąca, to taka, która w razie wycieku swoim działaniem chemicznym powoduje nieodwracalne uszkodzenie skóry albo innych towarów lub środków transportu. Legislatorzy doszli do wniosku, że da się to określić bez stosowania jej na zwierzętach. Rychło w czas.

Wymyślono dwie alternatywne metody klasyfikacji tych mieszanin. Pierwsza – pomostowa, polega na analizie poszczególnych składników mieszaniny i porównania ich do istniejących już i zbadanych mieszanin. Druga – obliczeniowa, wiąże się z badaniem zawartości procentowej komponentów mieszaniny oraz określeniem wartości granicznej stężenia. Obie pozbawione są konieczności krzywdzenia zwierząt.

Pozostałe zmiany

Są też inne zmiany. Uregulowano przewóz maszyn lub urządzeń, które w swoich komponentach, podzespołach albo wyposażeniu zawierają materiały niebezpieczne. Dotychczas – po podjęciu kroków zapobiegających uwolnieniu się tych środków – mogły one być transportowane na wyłączeniu. Obecnie będą już jechały zgodnie z przepisami ADR, bo została dla nich przewidziana odpowiednia klasyfikacja. W tym przypadku również zastosowano jednak okres przejściowy – do 31 grudnia 2022 r. 

Warto wspomnieć również, że uporządkowane temat oznakowania towarów niebezpiecznych. W przepisach zwrócono uwagę na trwałość nalepek, która dotychczas pozostawała wiele do życzenia. Wprowadzono również opis naklejek ostrzegawczych w formie tabeli czy nowe nazwy w języku angielski. Przykładem może być słowo „risk”, które zostało zastąpione pojęciem „hazard”.

Podsumowanie

Nie są to oczywiście wszystkie zmiany, które wprowadziła ostatnia aktualizacja przepisów ADR. Więcej na pewno dowiecie się od waszych doradców DGSA albo na szkoleniach. Zachęcamy do obejrzenia pozostałych odcinków z serii o transporcie materiałów niebezpiecznych. Pamiętajcie też, że nasze starsze filmy – szczególnie te dotyczące często zmieniających się przepisów – mogą się dezaktualizować. 

Dziękuję za dzisiaj i życzę szerokości z CplusE. Do zobaczenia.

Dodaj komentarz

Koszyk
Przewiń do góry