Polityka RODO

Polityka prywatności/ RODO

I. Wstęp
OMEGA Pilzno International Transport & Spedition Godawski & Godawski Sp. z o.o. z siedzibą w
Pilźnie oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej OMEGA PILZNO (dalej jako Grupa
OMEGA PILZNO) podejmują wszelkie możliwe starania aby zapewnić bezpieczeństwo
powierzanych nam danych osobowych, mając świadomość, że dane osobowe mają wartość i
wymagają właściwej ochrony.
Priorytetem Grupy OMEGA jest informowanie Państwa o sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych, z uwagi na treść obowiązujących przepisów o ochronie
danych osobowych, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Polityka prywatności stanowi syntezę podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych,
sposobach ich przetwarzania i praw jakie przysługują podmiotom, których dane przetwarzamy.
Ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny
wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby. Nie
przetwarzamy danych osobowych, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane
dotyczą przeważałby nad naszymi interesami, chyba że dysponujemy inną przesłanką
legalizującą, np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy
prawa.
II. Grupa OMEGA PILZNO – Administratorzy danych osobowych
W skład Grupy OMEGA PILZNO wchodzą następujące spółki:
• Omega Pilzno International Transport & Spedition Godawski & Godawski Sp. z o.o. z
siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS 0000043558),
• Przedsiębiorstwo Przewozowe Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z
siedzibą w Rzeszowie, ul. Towarowa 12, 35-221 Rzeszów (KRS 0000089601),
• Omega Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno (KRS
0000377530),
• Omega Truck Center Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno
(KRS 0000313750),
• Omega Property Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno
(KRS 0000621420),
• STC Sp. z o.o. z siedzibą w Woli Cichej, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów Małopolski
(KRS 0000629744).
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których
którakolwiek ze spółek Grupy OMEGA PILZNO jest/będzie administratorem danych osobowych i
przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i
przypadków, w których dane osobowe spółki Grupy OMEGA PILZNO pozyskały z innych źródeł.
Grupa OMEGA PILZNO realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach,
określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.
III. Kontakt
Aby umożliwić Państwu kontakt z nami we wszystkich prawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych podajemy
dane kontaktowe Grupy OMEGA PILZNO:
e-mail: rodo@omega-pilzno.com.pl
adres: ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno z dopiskiem RODO
IV. Operacje przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez
  Grupę OMEGA PILZNO lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną
  a) Informacje ogólne
  Osoby fizyczne , które odwiedzają strony internetowe Grupy OMEGA PILZNO lub korzystają z
  usług świadczonych przez Grupę OMEGA PILZNO drogą elektroniczną, mają kontrolę nad
  danymi osobowymi, które nam przekazują. Zbieranie i wykorzystywanie informacji o
  użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich
  rzecz usług.
  b) Pliki logowania
  Przy każdym wywołaniu strony internetowej nasz system automatycznie gromadzi dane i
  informacje z systemu komputerowego komputera, który dokonuje otwarcia strony. Następuje
  pobranie następujących danych:
  • informacje o rodzaju przeglądarki i stosowanej wersji,
  • system operacyjny użytkownika,
  • adres IP użytkownika,
  • data i godzina wywołania strony,
  • strony internetowe, z których system użytkownika przeszedł na naszą stronę
  internetową(tzw. referrer),
  • strony internetowe, które zostały wywołane przez system użytkownika przez naszą stronę
  internetową.
  Dane są także zapisywane w plikach logowania naszego systemu. Zapis danych wraz z innymi
  danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca. Na podstawie tych danych nie można
  zidentyfikować danej osoby, ponieważ adres IP jest dostępny tylko w maskowanej formie.
  Przekazane dane są także zachowywane i przetwarzane w celu analizy błędów oraz w celach
  statystycznych w pliku dziennika. Tymczasowe zapisywanie adresu IP przez system jest
  niezbędne, aby umożliwić udostępnienie strony dla komputera użytkownika. W tym celu adres IP
  użytkownika musi zostać zapisany na czas trwania sesji. Zapisywanie w plikach logowania ma na
  celu zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane służą nam do optymalizacji
  strony internetowej i do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.
  Analiza danych w celach marketingowych nie ma miejsca.
  c) Pliki Cookies
  W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem
  plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Ciasteczka (ang. cookies) to
  niewielkie pliki danych informatycznych, zapisywanych i przechowywanych na komputerze,
  tablecie lub smartphonie przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. „Cookies”
  zazwyczaj zawierają nazwę strony, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
  oraz unikalny numer. Pliki Cookies wykorzystywane są w celach:
  • dostosowania stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji
  korzystania ze stron internetowych;
  • personalizacji treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;
  • tworzenia statystyk, tłumaczących sposoby korzystania z serwisów internetowych przez
  użytkowników co umożliwia ulepszanie ich budowy i zawartości strony [tzw. contentu];
  • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), pozwalającej na pominięcie logowania na
  każdej podstronie serwisu;
  • zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika strony
  internetowej.
  Stosujemy trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”. Cookies „sesyjne” to
  pliki tymczasowe, przechowywane w komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika do czasu
  wylogowania, opuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej i służą do obsługi
  usług wymagających uwierzytelniania w ramach danej strony internetowej. „Stałe” pliki cookies
  przechowywane są w komputerze, tablecie lub smartphonie przez czas określony w parametrach
  plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych
  przez użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu. „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third
  parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
  oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do
  zainteresowań poszczególnych użytkowników.
  Dane osobowe zbierane przy użyciu ciasteczek są zaszyfrowane, by uniemożliwić dostęp do nich
  osobom niepożądanym i nieuprawnionym. Zbierane są wyłącznie w celu wykonania na rzecz
  użytkownika określonych funkcji.
  Grupa OMEGA PILZNO informuje, że większość przeglądarek internetowych zawiera ustawienia,
  które pozwalają na domyślną akceptację cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na
  monitorowanie Państwa aktywności w witrynie internetowej, mogą Państwo w każdej chwili
  wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę plików cookies. Ponadto mają Państwo prawo i
  możliwość do dokonania w swojej przeglądarce internetowej takich ustawień dotyczących plików
  cookies, które automatycznie zablokują ich obsługę. Korzystanie z naszej strony internetowej bez
  wykorzystania cookies jest możliwe, jednak w pojedynczych sytuacjach może dojść do
  ograniczeń w jego trakcie.
  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
  ustawieniach oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej:
  • Przeglądarka Firefox
  • Przeglądarka Chrome
  • Przeglądarka Internet Explorer
  • Przeglądarka Opera
  • Przeglądarka Safari
  W celu analizy zachowań użytkowników używamy Google Analytics, usługi analizy sieci Google
  Inc. (dalej zwanej „Google”). Jednakże zleciliśmy Google anonimizację Państwa adresu IP przed
  analizą zachowania użytkownika w sieci. Wprowadziliśmy odpowiednie wpisy w kodzie
  programowym Google Analytics.
  Google Analytics wykorzystuje cookies, które są przechowywane na Państwa komputerze i
  umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez Państwa. Cookies
  wykorzystane przez Google Analytics mogą być plikami tymczasowymi lub trwałymi, których
  maksymalna ważność z reguły nie przekracza dwóch lat. Informacje wytworzone przez cookies
  dotyczące wykorzystania przez Państwa strony internetowej są przekazywane z reguły do
  serwera Google w USA i tam przechowywane.
  Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany w obrębie
  państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną porozumienia o
  Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do serwera Google w USA. Tylko w
  wyjątkowych przypadkach, na które nie mamy wpływu, pełny adres IP jest przekazywany do
  serwera Google w USA i tam zostaje skrócony. W ramach naszego zlecenia Google będzie
  wykorzystywać powyższe informacje w celu oceny wykorzystania naszej strony internetowej,
  tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dla nas innych
  usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i internetu. Adres IP przekazany przez
  Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
  Co istotne, mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu i przekazywaniu danych wytworzonych przez
  cookies (Google’a), a dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym
  Państwa adresu IP) do Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli
  pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem
  tools.google.com/dlpage/gaoptout .
  d) Formularze kontaktowe
  Strony internetowe Grupy OMEGA PILZNO umożliwiają nawiązania kontaktu z poszczególnymi
  spółkami Grupy OMEGA PILZNO. Stosujemy formularze kontaktowe i aplikacyjne odnośnie pracy
  i współpracy. W ramach korzystania z wymienionych ankiet zwykle konieczne jest, aby przekazali
  nam Państwo swoje dane osobowe (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail). Dane te przekazane
  przez Państwa w formularzu online są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko w ramach
  i w celu opracowania Państwa zapytania i ich wykorzystanie następuje tylko za wyraźną zgodą
  Państwa.
  e) Korespondencja elektroniczna
  Niezaszyfrowane wiadomości e-mail, które są przesyłane przez Internet, nie są wystarczająco
  chronione przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich.
 2. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Grupą OMEGA PILZNO w celu
  uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług, a także
  kontaktujących się w celu zawarcia umowy
  Od osób fizycznych, które kontaktują się z nami w celu uzyskania informacji o ofercie lub
  podzielenia się uwagami dotyczącymi naszych usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia
  umowy, zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail oraz
  numer telefonu. W szczególności, osoby te mogą wysłać nam e-maila za pośrednictwem strony
  internetowej. Wiadomości takie zawierają ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail, oraz
  dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości. Zwracamy się z prośbą o
  niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych
  osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO (informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym,
  poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków
  zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne,
  dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości
  kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to
  oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób
  określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały
  ujawnione.
 3. Przetwarzanie danych osobowych klientów i potencjalnych klientów
  Grupa OMEGA PILZNO przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów.
  Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z naszymi
  klientami niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe, dane członków organów osób
  prawnych). Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi
  posługuje się Grupa OMEGA PILZNO, w tym zarówno system CRM. Dane osobowe
  przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy,
  stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe.
 4. Przetwarzanie danych osobowych końcowych użytkowników narzędzi online
  W sytuacji, gdy udostępniamy klientom określone produkty lub usługi w trybie online (sieci
  internet), przetwarzamy dane osobowe użytkowników końcowych tego rodzaju produktów i usług.
  Zwracamy uwagę, że informacje dotyczące cookies i logów dostępów podane przez nas
  wcześniej znajdują zastosowanie również do przetwarzania danych osób fizycznych
  korzystających z produktów lub usług oferowanych w trybie online.
 5. Przetwarzanie danych osobowych uczestników przewozu
  Grupa OMEGA PILZNO przetwarza dane osobowe uczestników przewozu, a klauzula
  informacyjna dla tej grupy osób znajduje się na naszej stronie internetowej pod
  adresem https://omega-pilzno.com.pl/polityka-prywatnosci
 6. Monitoring
  Na terenie obiektów/nieruchomości, które Grupa OMEGA PILZNO korzysta w ramach
  prowadzonej działalności zazwyczaj funkcjonuje monitoring wizyjny. Miejsca, na terenie których
  funkcjonuje monitoring wizyjny są oznaczone odpowiednim znakiem graficznym.
  V. Podstawy prawne przetwarzania
 7. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez
  Grupę OMEGA PILZNO lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną opiera się
  na różnych podstawach prawnych przetwarzania w zależności od kategorii danych osobowych,
  które przetwarzamy i celu przetwarzania. Dane osobowe osób odwiedzających nasze strony
  internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych
  lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby,
  której dane dotyczą. Dane osobowe osób, które wypełniają formularz internetowy/ kontaktowy
  przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy. Niekiedy przepisy prawa
  wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i
  rachunkowych.
 8. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Grupą OMEGA PILZNO w celu
  uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług, a także
  kontaktujących się w celu zawarcia umowy odbywa się w oparciu o
  a) zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do Grupy OMEGA PILZNO
  lub
  b) w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę lub
  c) na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.
 9. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych – klientów OMEGA PILZNO opiera się na:
  a) usprawiedliwionym interesie Spółki Grupy OMEGA PILZNO jako administratora danych (np. w
  zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych, w tym czynności dot. analizy
  korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu
  dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia
  roszczeń);
  b) zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing);
  c) wykonania zawartej umowy
  d) obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).
 10. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera
  się na:
  a) usprawiedliwionym interesie spółki Grupy OMEGA PILZNO jako administratora danych
  (zwłaszcza w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych);
  b) zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing).
  c) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 11. Jeżeli końcowy użytkownicy są również klientami Grupy OMEGA PILZNO podstawy prawne
  przetwarzania ich danych są takie same jak w odniesieniu do klientów Grupy OMEGA PILZNO
  opisane powyżej. Jeśli zaś nie są oni klientami, podstawą prawną przetwarzania ich danych
  osobowych jest w zależności od sytuacji i rodzaju danych osobowych bądź zgoda osoby fizycznej
  (w tym w szczególności zgoda na e-mail marketing lub telemarketing) lub usprawiedliwiony
  interes Spółki Grupy OMEGA PILZNO jako administratora danych (np. w zakresie dostarczania
  usługi zamówionej przez klienta, w zakresie czynności analitycznych i profilujących, w tym
  czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych,
  zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na
  potrzeby dochodzenia roszczeń).
 12. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych uczestników przewozu zostały opisane na
  stronie: omega-pilzno.com.pl/polityka-prywatnosci/ w zakładce „Klauzula informacyjna dla
  uczestników przewozu”
 13. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu uzasadniony interes
  administratora danych, zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na terenie
  monitorowanym
  VI. Okres przetwarzania danych
  Czas, przez jaki spółki Grupy OMEGA PILZNO przetwarzają dane osobowe, jest uzależniony od
  podstawy prawnej stanowiącej legalizującej przetwarzanie danych osobowych.
  W przypadku, gdy Grupa OMEGA PILZNO przetwarza dane osobowe na podstawie:
  • zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której
  dane dotyczą;
  • uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu
  ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do
  momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu
  – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
  • obowiązujących przepisów prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te
  przepisy,
  • dane z monitoringu przez okres do 60 dni od ich zapisu lub do nadpisania.
  W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres
  przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w
  trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.
  VII. Odbiorcy danych
  Dane osobowe przekazujemy innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa.,
  zachowując przy tym wysoki stopień bezpieczeństwa w celu ochrony tych danych. Możemy
  przekazywać Państwa dane osobowe firmom lub innym współpracownikom, którzy świadczą
  usługi w naszym imieniu, przykładowo w celu zapewnienia wsparcia technicznego, aby ocenić
  przydatność tej strony internetowej do celów marketingowych lub innego rodzaju udostępniania
  serwisu. Zawarliśmy z tymi partnerami umowy, aby zapewnić, że dane osobowe są przetwarzane
  na podstawie naszych wytycznych i w zgodzie z niniejszą Polityką Prywatności i innymi
  odpowiednimi środkami mającymi na celu zapewnienie poufności i bezpieczeństwa. Państwa
  dane osobowe są przekazywane tym podmiotom i innym osobom trzecim tylko, o ile jest to
  niezbędne, aby wykonać usługi, których Państwo zażądali lub które Państwo autoryzowali, aby
  chronić Państwa i nasze prawa, własność lub bezpieczeństwo lub jeżeli jesteśmy do tego
  zobowiązani na podstawie obowiązujących ustaw, przepisów sądowych lub przepisów
  pozostałych urzędów lub jeżeli ujawnienie danych osobowych jest w inny sposób konieczne do
  wsparcia ustaleń prawnych lub karnoprawnych lub procesu sądowego.
  Odbiorcami danych osobowych, które spółki Grupy OMEGA PILZNO przetwarzają jako
  administrator danych osobowych mogą być:
  • w/w podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów powierzenia
  przetwarzania danych osobowych,
  • spółki Grupy OMEGA PILZNO (pomiędzy sobą),
  • podmioty świadczące usługi hostingowe,
  • podwykonawcy Spółek Grupy OMEGA PILZNO, świadczący usługi z zakresu
  dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z
  którego korzystamy, a także dostawcy usług, z pomocy których korzystamy,
  • ubezpieczyciele, brokerzy ubezpieczeniowi likwidujący szkodę w związku z wykonaną
  usługą,
  • firmy windykacyjne, audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi,
  • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji
  publicznej.
  VIII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Spółki Grupy OMEGA PILZNO jako administratorzy danych odpowiadają za realizację praw osób
  fizycznych dotyczących ich danych osobowych.
  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane
  osobowe na podstawie zgody,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją
  szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie
  naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich
  danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
  informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; możesz przesłać te dane
  innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego
  administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
  Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które
  przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
  osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Koszyk
Przewiń do góry