Regulaminy sklepu i konta

Regulamin sklepu internetowego CplusE.pl
Na podstawie art. 8 ust. 1, 3 i 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), LONTEX Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzica publikuje niniejszy regulamin określający zasady funkcjonowania sklepu internetowego „CplusE.pl” prowadzonego pod adresem www.cpluse.pl/sklep, który określa w szczególności warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.
Z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego, Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, z którymi powinien się wcześniej zapoznać.
SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy CplusE.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.cpluse.pl/sklep.
Sprzedawca – LONTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Ligocka 55, 43-502 Czechowice-Dziedzice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód W Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000443143, NIP 6521723017, nr REGON 24313271000000.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Nazwa: LONTEX Sp. z o.o. sp. k.
 2. Adres pocztowy: ul. Ligocka 55, 43-502 Czechowice-Dziedzice
 3. Adres e-mail: a.cwajna@lontex.pl
 4. Telefon: +48 512 416 378
  § 3 WYMOGI TECHNICZNE
 5. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  o Urządzenie z dostępem do Internetu
  o Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 6. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 7. Sprzedawca dokłada starań by korzystanie ze Sklepu odbywało się z minimalizacją ryzyka dla użytkownika.
 8. Korzystanie ze Sklepu może zostać czasowo utrudnione lub uniemożliwione w przypadku wystąpienia problemów technicznych bądź czasowego wyłączenia dostępu do Sklepu ze względu na jego modernizację lub zwiększenie funkcjonalności.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży zawierane są wyłącznie w języku polskim, a zamówienia realizowane są na terenie Polski, chyba że Kupujący uzgodni ze Sprzedawcą warunki realizacji umowy sprzedaży poza granicami RP zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Właściwości oferowanych Produktów opisane są szczegółowo w specyfikacji danego produktu, który jest każdorazowo dostępny w Sklepie, na stronie konkretnego produktu.
 3. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, zawierającymi podatek VAT (ceny brutto), wyrażonymi w polskich złotych (PLN).
 4. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 5. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę
 6. Wybrany do kupienia towar należy dodać do elektronicznego koszyka w Sklepie.
 7. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 8. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści, zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 9. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 10. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 11. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić za pośrednictwem PayU Sp. z o. o. (operator transakcji oraz odbiorca płatności, który autoryzuje transakcje) , następującymi metodami płatności:
  a. Przelewem elektronicznym
  b. Blikiem
  c. Apple Pay
  d. Google Pay
  e. Za pomocą karty płatniczej
  Za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia. Sprzedawca nie jest właścicielem systemu PayU, nie ma na niego żadnego wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za jego funkcjonowanie. Sprzedawca nie rozpatruje reklamacji dotyczących tego systemu. Regulaminy określające warunki odbywania transakcji za pośrednictwem PayU, a dostępne są w tym miejscu: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/
 2. Zamówienie może zostać opłacone także w momencie odbioru przesyłki, tj. za pobraniem.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Produkt lub dokonanie wyboru płatności za pobraniem; brak zapłaty za zamówienie w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia równoznaczny jest z odstąpieniem przez Kupującego od zamówienia, a w takiej sytuacji zamówienie zostaje anulowane.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Towary zakupione w Sklepie są dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Termin wysyłki zamówienia przez Sprzedawcę wynosi od 1 do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty za zamówienie na rachunek bankowy Sprzedawcy bądź złożenia zamówienia z płatnością za pobraniem. Zazwyczaj, termin dostawy zamówienia na terenie Polski wynosi od 1 do 3 dni roboczych od dnia przekazania przesyłki firmie kurierskiej. W przypadku dostawy zagranicznej, termin dostawy wynosi zazwyczaj do 7 dni roboczych od dnia przekazania przesyłki firmie kurierskiej.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie realizacji.
 5. Wysyłki są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polski. W większości przypadków wysyłka za granicę jest możliwa za dodatkową opłatą. W przypadku wskazania zagranicznego adresu dostawy, Sprzedawca skontaktuje się w celu ustalenia kosztów wysyłki i formy zapłaty za nie.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  a. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  b. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Konsument zobowiązany jest odesłać zwracany towar do Sprzedawcy na adres: LONTEX Sp. z o.o. ul. Ligocka 55, 43-502 Czechowice-Dziedzice niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 5. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  a) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  b) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  c) W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  b. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  d. Żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Ligocka 55, 43-502 Czechowice-Dziedzice.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Wniosek reklamacyjny winien zawierać w szczególności:
  a. numer zamówienia;
  b. potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży;
  c. nazwę/imię i nazwisko Kupującego;
  d. adres siedziby/zamieszkania Kupującego;
  e. adres e-mail Kupującego;
  f. przedmiot reklamacji;
  g. uzasadnienie merytoryczne oraz formalne reklamacji;
  h. oczekiwania Kupującego wobec Sprzedającego
 8. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku reklamacyjnego zawierającego wszystkie elementy wskazane powyżej.
 9. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Sprzedającego pisemnie.
 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 11. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  c. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca tj. LONTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach..
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. „RODO” oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zostały przedstawione w klauzuli informacyjnej w chwili składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu oraz zostały zawarte w Polityce prywatności Sklepu dostępnej w każdej chwili w tym miejscu.
 3. W ramach funkcjonowania Sklepu, nie są zbierane w sposób automatyczny żadne informacje, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są zwiększa funkcjonalności Sklepu. Szczegółowe informacje w zakresie plików cookies oraz możliwości uniemożliwienia ich przechowywania zostały wskazane w tym miejscu.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym w szczególności:

a. naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych innych użytkowników, Sprzedawcy oraz jego pracowników i osób z nim powiązanych,
b. w miejscach przeznaczonych do zamieszczania danych osobowych zakazane jest podawanie nieprawdziwych danych osobowych, w tym w szczególności wprowadzanie cudzych danych osobowych,
c. podejmowanie działań mających na celu jakąkolwiek ingerencję w funkcjonowanie i oprogramowanie, w tym w szczególności podejmowanie działań hakerskich służących przełamywaniu zabezpieczeń strony internetowej, umieszczaniu jakichkolwiek plików, aplikacji czy programów negatywnie oddziałujących na innych użytkowników, Sprzedającego, bądź Serwis Sklepu internetowego (tzw. wirusy, trojany, robaki, backdoory, złośliwe oprogramowanie),
d. wykorzystywanie zamieszczonych treści w inny sposób, niż dla użytku osobistego.

 1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 2. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa poniżej, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Ważnymi przyczynami, są:
  a. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu;
  b. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi;
  c. zmiana funkcjonalności Sklepu wymagająca modyfikacji Regulaminu.
 3. O każdorazowej zmianie Regulaminu Sprzedawca zamieści informację w Sklepie. Klient w zakresie danego Zamówienia nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu tego Zamówienia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. W każdej chwili archiwalne wersje regulaminu dostępne są w tym miejscu.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 6. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu były lub stały się nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują moc wiążącą
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 8. Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2021 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
LONTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ligocka 55, 43-502 Czechowice-Dziedzice
adres e-mail: a.cwajna@lontex.pl
fax: + 48 512 416 378

 • Ja/My() …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Numer zamówienia: ……………………………………………………………………………………….
 • Data odbioru …………………………………………………………………………………………………………..
 • Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ………………………………………………………………………………………………………………
 • Adres Konsumenta (-ów): …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Regulamin konta w sklepie CplusE.pl

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto. 
Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie. 
Sklep – sklep internetowy CplusE.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.cpluse.pl/sklep
Sprzedawca – podmiot prowadzący Sklep tj. LONTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Ligocka 55, 43-502 Czechowice-Dziedzice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód W Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000443143, NIP 6521723017, nr REGON 243132710.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Nazwa: LONTEX Sp. z o.o. sp. k.
 2. Adres pocztowy: ul. Ligocka 55, 43-502 Czechowice-Dziedzice
 3. Adres e-mail: a.cwajna@lontex.pl
 4. Telefon: +48 512 416 378

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  1. Aktywne konto e-mail
  1. Urządzenie z dostępem do Internetu
  1. Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies
 2. Sprzedawca dokłada starań by korzystanie z Konta oraz Sklepu odbywało się z minimalizacją ryzyka dla Klienta.

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest nieodpłatne, całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości związane w szczególności z bieżącą kontrolą swoich zamówień, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny, elektroniczny formularz udostępniany za pośrednictwem Sklepu, który znajduje się w tym miejscu
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: a.cwajna@lontex.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail a.cwajna@lontex.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku reklamacyjnego zawierającego w szczególności dane kontaktowe Kupującego, uzasadnienie merytoryczne oraz formalne reklamacji oraz oczekiwania Kupującego.


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

 1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  1. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  1. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca tj. LONTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. „RODO” oraz ustawą o ochronie danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę zostały przedstawione w klauzuli informacyjnej w momencie rejestracji Konta oraz zostały zawarte w Polityce prywatności Sklepu dostępnej w każdej chwili w tym miejscu.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym w szczególności:
  1. naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych innych użytkowników, Sprzedawcy oraz jego pracowników i osób z nim powiązanych,
  1. w miejscach przeznaczonych do zamieszczania danych osobowych zakazane jest podawanie nieprawdziwych danych osobowych, w tym w szczególności wprowadzanie cudzych danych osobowych,
  1. podejmowanie działań mających na celu jakąkolwiek ingerencję w funkcjonowanie i oprogramowanie, w tym w szczególności podejmowanie działań hakerskich służących przełamywaniu zabezpieczeń strony internetowej, umieszczaniu jakichkolwiek plików, aplikacji czy programów negatywnie oddziałujących na innych użytkowników, Sprzedającego, bądź Serwis Sklepu internetowego (tzw. wirusy, trojany, robaki, backdoory, złośliwe oprogramowanie),
  1. wykorzystywanie zamieszczonych treści w inny sposób, niż dla użytku osobistego.
 • Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Konta zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
 • Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 • W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Konta.
 • Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  • konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  • poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  • zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 • Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres e-mail.
 • W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy a.cwajna@lontex.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 • W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 • Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
Koszyk
Przewiń do góry