CplusE #76 – Wydruk z agregatu

Witajcie! Pod odcinkami o obsłudze chłodni i agregatów pisaliście o tym, żebym pokazał, jak korzystać z drukarki termografu. Zgodnie z waszym życzeniem zajmę się tym w tym materiale.

Zapraszam na CplusE, jedziemy z tematem! 

Przewóz towarów w chłodni, szczególnie mam tu na myśli artykuły spożywcze, podlega wielu regulacjom prawnym, do których zaliczamy te związane ze szczegółowo określonymi zakresami temperatur.

Termograf wyposażony w drukarkę, to w zasadzie jedyne narzędzie, które pozwala przewoźnikowi udowodnić, że w trakcie transportu wszystkie zalecenia klienta co do temperatury przewozu zostały zachowane.

Wiecie, czasem może zdarzyć się tak, że pomimo braku jakichkolwiek uchybień ze strony przewoźnika, czyli także kierowcy, żywność po rozładunku okazuje się niezdatna do konsumpcji. Mają na to wpływ różne czynniki, które trudno mi rozpatrywać, ale te sytuacje nie są wcale niemożliwe.

W takim wypadku, dzięki termografowi zapisującemu wskazania z czujników temperatury zamontowanych w chłodni, przewoźnik może jasno i dobitnie wykazać, że w trakcie transportu wszystkie normy i wymagania klienta były przestrzegane.

To praktyczny wymiar rejestracji temperatur, jednak konieczność ta wynika także z różnych aktów prawnych. W Polsce jest to przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2002 roku, ale warto tu wspomnieć jeszcze dwie Dyrektywy Unii Europejskiej z 92.

I na przykład w tej pierwszej dyrektywie, o numerze 92/1/EWG możemy przeczytać, że: środki transportu muszą być wyposażone w odpowiednie urządzenia rejestrujące do monitorowania w częstych i regularnych odstępach czasu, temperatur powietrza.

W myśl tych przepisów pomiary muszą być oznaczone datą i przechowywane, a przyrządy muszą być zatwierdzone przez właściwe władze. Także, nic nie jest pozostawione przypadkowi.

Drukarka

Dzisiaj do dyspozycji mam drukarkę Touch Print od Thermo Kinga, ale pamiętajcie, że każdy producent ma kilka rodzajów drukarek. Są nowsze i starsze wersje, więc także obsługa będzie się różniła. Jednak ogólna zasada działania i funkcjonalności są podobne.

Jak sama nazwa wskazuje, mamy tutaj ekran dotykowy z dwiema strzałkami, które też działają na dotyk. Po prawej jest oczywiście drukarka, bardzo podobna do tej w tachografie, a po lewej jest port USB, do pobierania danych.

W tym modelu, aby sprawdzić aktualne wskazania czujników ze skrzyni ładunkowej, należy zrobić wydruk. Aby to zrobić trzeba włączyć agregat.

Tutaj jest odczyt z czujnika pierwszego zamontowanego z przodu naczepy, a tu jest wskazanie drugiego umiejscowionego z tyłu. Czasem jest jeszcze czujnik od drzwi, a w zależności od wersji może być ich więcej. Najważniejsze są dwa, ten z przodu i z tyłu.

Bo np. przy źle rozmieszczonym ładunku – niegwarantującym odpowiedniej cyrkulacji – może zdarzyć się tak, że zimne powietrze z agregatu umiejscowionego z przodu naczepy, nie dotrze na tył.

Gdyby był jeden czujnik, to jego wskazanie mogłoby w takiej sytuacji okazać się niewiarygodne.

Z podstawowych elementów urządzenia trzeba wymienić np. przycisk szybkiego drukowania, który jest równocześnie strzałką w górę. To są szybkie informacje i strzałka w dół.

W menu głównym najważniejsze są wydruki i menu użytkownika.

Mamy ustawienia: daty i czasu, nazwy firmy, numerów rejestracyjnych pojazdu i naczepy. Jest wybór języka, eksport danych do pdf, zmiana interwału czasowego rejestratora i jeszcze kilka innych opcji. 

Teraz kwestia najważniejsza, wydruki.

W praktyce jest tak, że wydruk robi się najczęściej w trakcie rozładunku, kiedy dowieziemy już towar do miejsca docelowego. Wtedy drukujemy dwa egzemplarze.

Jeden dla klienta jako potwierdzenie prawidłowości przewozu, a drugi dla nas, również jako potwierdzenie dołączone do delegacji. Ale można je robić częściej, jeśli np. chcemy mieć pewność, że agregat jest sprawny, a łańcuch chłodniczy zachowany.

W menu drukowania mamy dostęp do dokumentu dostawy, który drukuje aktualne wskazania czujników temperatury.

Tutaj są druki w układzie tabelarycznym, a pod jedną z opcji jest możliwość wydrukowania danych w postaci wykresu. Częściej korzysta się jednak z tej pierwszej opcji, bo jest bardziej przejrzysta.

Wchodząc w odpowiednie pole pokaże nam się wybór różnych opcji drukowania. Jest tu np. szybki wydruk ostatnich kilku dni albo godzin. Mamy do wyboru wydruk od północy do chwili obecnej. Tutaj drukujemy także zakres godzin. Ale najczęściej przyjdzie nam korzystać z wydruku zakresu dat.

Ustawiamy sobie datę załadunku. Przykładowo 4 sierpnia oraz datę rozładunku, dzisiejszą.

No i drukujemy. 

Podsumowanie

Na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że przekazane informacje okażą się być przydatne.

Życzę szerokości z CplusE, do zobaczenia.

Dodaj komentarz

Koszyk
Przewiń do góry