CplusE #36 – Wyposażenie ADR (ADR cz. 3)

Witajcie! Można powiedzieć, że przewozom materiałów niebezpiecznych zawsze towarzyszy podwyższone ryzyko. Niwelujemy je oczywiście choćby poprzez surowe przestrzeganie przepisów ADR, które określają m.in. również odpowiednie wyposażenie konieczne przy takim transporcie. Nie przedłużając. 

Zapraszam na CplusE, jedziemy z tematem!

Gaśnice

Zaczniemy od gaśnic. Umowa ADR określa szczegółowo minimalną ilość środka gaśniczego niezbędną na wyposażeniu jednostki transportowej wiozącej materiały niebezpieczne.

A co to jest jednostka transportowa? Według przepisów ADR jest to pojazd samochodowy bez przyczepy lub zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego i dołączonej do niego przyczepy. Czyli np. ciągnik z naczepą.

To tak dla uściślenia pojęć, którymi się tu posługujemy.

Teraz tak, jeśli jedziemy na pomarańczowych tablicach musimy mieć co najmniej dwie gaśnice odpowiednie do gaszenia pożarów z grup A, B i C. Czyli do ciał stałych, cieczy palnych i palnych gazów.

Ilość środka gaśniczego, który musimy mieć ze sobą zależy od dopuszczalnej masy całkowitej jednostki transportowej. I po kolei:

1.    Dla jednostki transportowej o masie mniejszej lub równej 3,5 tony musimy mieć minimum 4 kilogramy środka gaśniczego. Przy czym najmniejszą, dopuszczalną gaśnicą jest ta o wolumenie 2 kilogramów. Czyli powinny być 2 gaśnice po 2 kilogramy. Cztery jednokilowe gaśnice nie wchodzą w grę.

2.    Dla jednostki transportowej o masie większej niż 3,5 tony, ale mniejszej niż 7,5 tony minimalna ilość środka gaśniczego to 8 kilogramów. Tutaj musimy mieć jedną gaśnicę dwukilową, a druga nie może mniej 6 kilogramów środka gaśniczego.

3.    Jeśli natomiast jednostka transportowa przekracza 7,5 tony należy mieć 12 kilogramów środka gaśniczego w gaśnicach. W tym przypadku powinny to być po prostu dwie gaśnice sześciokilowe.

Dodam jeszcze, że od tego co przed chwilą opisałem są pewne wyjątki. Jeśli jedziemy na wyłączeniu ADR, to wystarczy nam jedna dwukilogramowa gaśnica. To samo w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych z klasy 6.2, czyli materiałów zakaźnych.

Ważne jest też to, że gaśnice muszą być tak zamontowane, aby był do nich łatwy dostęp dla załogi pojazdu. Tak jak jest to zrobione tutaj.

Kończąc temat gaśnic, chcę powiedzieć o czymś bardzo ważnym. One mają wam posłużyć do gaszenia pożaru kabiny albo np. kiedy zapali się silnik w ciągniku. Nie używamy ich do pożaru ładunku ADR! Tego nie wolno robić.

Wyposażenie awaryjne

Oprócz gaśnic oraz instrukcji ADR (którą opisałem w innym odcinku) na wyposażeniu jednostki transportowej musimy mieć też tak zwane wyposażenie awaryjne. Jego poszczególne elementy będą różniły się w zależności o rodzaju przewożonego materiału niebezpiecznego, ale pewne rzeczy są wspólne.

Każda jednostka transportowa przy przewozie ADR powinna mieć na stanie:

·         Klin pod koła dla każdego pojazdu – czyli jeden dla ciągnika i jeden do naczepy,

·         Dwa stojące znaki ostrzegawcze,

·         I płyn do płukania oczu.

Dla każdego członka załogi pojazdu wiozącego materiały niebezpieczne musi być dostępna:

·         Kamizelka ostrzegawcza,

·         Latarka,

·         Para rękawic ochronnych,

·         Oraz ochrona oczu.

Wiele z klas materiałów niebezpiecznych wymaga dodatkowego wyposażenia, takiego jak na przykład:

·         Łopata,

·         Osłona otworów kanalizacyjnych,

·         Albo pojemnik do zbierania pozostałości.

Te trzy elementy wyposażenia konieczne są przy przewozie materiałów z klas 3, 4.1, 4.3, 8 i 9.

Jest jeszcze na przykład tak zwana maska ucieczkowa, która musi być dostępna dla każdego członka załogi w przypadku numerów nalepek ostrzegawczych 2.3 lub 6.1, czyli gazów i materiałów trujących.

Omówione tutaj wyposażenie włącznie z gaśnicami jest po to, żeby w razie wydostania się materiału niebezpiecznego np. podczas wypadku kierowca miał pod ręką rzeczy, które pomogą mu się uratować. No i pozwolą mu na zniwelowanie zagrożenia przed przyjazdem służb ratunkowych

Podsumowanie

Tak z grubsza wygląda wyposażenie jednostki transportowej w przewozie ADR. Nie powiedziałem jednak jeszcze o jednej ważnej rzeczy, czyli o dokumentach, ale to zostawiam na inną okazję. Dzięki za dzisiaj, zapraszam do subskrybowania kanału i zostawiania lajków. 

Życzę szerokości z CplusE, do zobaczenia.

Dodaj komentarz

Koszyk
Przewiń do góry