Pobierz darmową infografikę

Czas pracy kierowców

Najważniejsze informacje o dobowym czasie pracy kierowcy

Dobowy czas pracy kierowców – naucz się go w 6 krokach

Rozpoczynając swoją karierę za kółkiem, masz prawo obawiać się przepisów czasu pracy kierowców. Choć pozornie temat wydaje się bardzo trudny, to wcale taki nie jest i wystarczy chwila skupienia, by go zrozumieć.

W tym poradniku o czasie pracy kierowców skupiamy się na zagadnieniach dotyczących pracy kierowcy w wymiarze dobowym. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na takie tematy jak:

 • dzienny czas pracy kierowcy,
 • okres jazdy,
 • praca inna kierowcy,
 • regularny odpoczynek dzienny,
 • skrócony odpoczynek dzienny,
 • pauza dzielona.

UWAGA: Omawiane w tym artykule przepisy obowiązują wszystkich kierowców samochodów ciężarowych oraz kierowców zawodowych wykonujących kursy autobusami. Jeśli w Twoim pojeździe jest tachograf, to najprawdopodobniej obowiązuje Cię rejestracja czasu pracy.

Przepisy czasu pracy dotyczą zarówno kierowców zatrudnionych na umowę o pracę (adnotacja w regulaminie pracy), jak i osoby współpracujące z przewoźnikami w ramach własnej działalności. Ustawy i rozporządzenia regulujące czas pracy kierowcy nie mogą być zniesione nawet na wniosek pracownika.

Każde odstępstwo od tych przepisów wiąże się z naruszeniami, za które grożą bardzo wysokie mandaty nakładane zarówno na kierowców, jak i przewoźników. Dlatego w firmach transportowych zatrudniani są często specjaliści, którzy odpowiadają za czas pracy kierowcy. Do ich zadań należy analiza zapisów na kartach kierowców i ew. instruowanie truckerów, jak mają stosować przepisy.

Regularny odpoczynek tygodniowy, regularny odpoczynek dobowy, odpoczynek w porze nocnej, jazda, praca inna czy dyspozycja mogą być zapisywane w tachografie na wydruku z tachografu lub na wykresówce.

PAMIĘTAJ: każdej uczciwej firmie transportowej zależy na tym, by jej kierowcy przestrzegali czasu pracy. Nigdy nie zgadzaj się na stosowanie magnesu, drugiej karty kierowcy czy innych metod, które mają oszukać tachograf. Grożą za to kary liczone w tysiącach złotych, a Inspekcja Transportu Drogowego ma skuteczne metody wykrywania tego typu oszustw.

Bezpieczeństwo na drogach a czas pracy kierowcy 

Wykonując przewóz drogowy 40-tonowym zestawem ciężarowym lub autobusem wypełnionym pasażerami, kierowca zawodowy bierze na siebie sporą odpowiedzialność. Kwestie odpoczynku dobowego czy odpoczynku tygodniowego są bardzo ważnym elementem pracy kierowcy! Od wyjazdu z bazy, przez całą trasę, aż po powrót do centrum operacyjnego pracodawcy, kierowca musi dbać o przestrzeganie przepisów o czasie pracy.

Czas pracy kierowcy ma wpływ nie tylko za terminowość dostaw, ale również bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wprowadzenie regulacji czasu pracy kierowców ma głównie na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z przemęczeniem czy przepracowaniem. Jest też istotną częścią higieny pracy kierowcy, bo nadmierne zmęczenie, znużenie czy senność niosą za sobą ryzyko dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzkiego.

Czas pracy kierowcy jest uregulowany, by zapewnić zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Kolejnym zadaniem przepisów czasu pracy kierowcy jest cel ochrony życia.

Najważniejszymi dokumentami w kontekście czasu pracy kierowcy są:

 • Ustawa o czasie pracy kierowców,
 • Rozporządzenie WE 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Te dokumenty prawne określają maksymalny wymiar czasu jazdy oraz minimalny odpoczynek dzienny kierowcy wykonującego przewóz drogowy. Ustalają również okres odpoczynku tygodniowego oraz tygodniowy czas prowadzenia pojazdu.

Zawarte są w nich również informacje dotyczące konsekwencji związanych z naruszeniami oraz poruszane są kwestie odpowiedzialności kierowców i przewoźników. Znajomość tych dokumentów jest ważną częścią pracy każdego truckera, dlatego możesz się z nimi zapoznać, jeśli chcesz i masz na to czas.

CIEKAWOSTKA: Rozporządzenie parlamentu europejskiego WE 561/2006 jest najczęściej przytaczanym dokumentem prawnym na kanale CplusE. Adam Wołowiec wspomniał o nim już kilkadziesiąt razy.

Ale spokojnie, tych przepisów nie trzeba znać na pamięć! Wystarczy poznać najważniejsze zasady, by zrozumieć czas pracy kierowcy i większość reguł, które obowiązują kierowców zawodowych w obszarze rejestracji swojej aktywności za kółkiem i nie tylko. Skoro czytasz ten artykuł, to tylko 6 prostych kroków dzieli Cię od poznania podstaw tego zagadnienia.

Krok 1 – symbole czasu pracy kierowców 

Informacje o czasie pracy kierowcy rejestrowane są przez urządzenie nazywane tachografem. Jego zadaniem jest m.in. pomiar czasu trwania poszczególnych aktywności kierowcy oraz zapis ich w pamięci cyfrowej.

Ale tachograf nie mógłby funkcjonować bez karty kierowcy. Na niej zapisują się wszystkie Twoje aktywności takie jak: czas jazdy, okres odpoczynku, dyspozycyjność oraz praca inna. Starsze pojazdy ciężarowe wyposażone są w tachografy analogowe, które wszystkie dane zapisują na papierowych tarczach. Te modele jednak niebawem będą odchodziły do lamusa z uwagi na archaiczną metodę zapisu, którą łatwo oszukać.

CIEKAWOSTKA: W najnowszych pojazdach ciężarowych funkcjonują inteligentne tachografy, które są wyposażone np. w antenę GPS. Tego typu sprzęt musi być montowany w nowych ciężarówkach i już niebawem dominuje rynek transportowy. Oprócz nowych technologii cechuje je również możliwość automatycznego zapisu kraju rozpoczęcia czy bardzo zaawansowane zabezpieczenia, które utrudniają manipulację zapisanymi informacjami. Jeśli pojazd ciężarowy lub autobus, którym jeździsz został wyprodukowany w 2020 roku lub później, to najprawdopodobniej masz w nim tachograf inteligentny.

Te symbole zapisują się w tachografie oraz w pamięci karty kierowcy. Znajdziesz je również na wydrukach i tarczowych wykresówkach.

Każdej z aktywności kierowcy przypisano konkretny symbol, który jest prezentowany na ekranie tachografu. Zobaczysz je również na wydrukach z tych urządzeń oraz na tarczowych wykresówkach tachografów analogowych. Zarówno wydruk z tachografu jak i wypełniona “wykresówka” to rodzaj dokumentów potwierdzających czas pracy.

Należy je przechowywać przez minimum 28 dni, by w razie kontroli okazać je funkcjonariuszowi Inspekcji Transportu Drogowego lub innych organów kontrolnych. Symbole funkcjonujące w ramach rozkładu czasu pracy pochodzą bezpośrednio z Rozporządzenia WE 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. Stosuje się je w niezmienionej formie w zasadzie od początku funkcjonowania tachografów w drogowym transporcie towarów i osób.

UWAGA: W tym artykule opisujemy zagadnienia związane z dobowym wymiarem pracy kierowcy. Tygodniowy czas pracy kierowcy oraz regularny tygodniowy okres odpoczynku omówiliśmy w osobnym artykule. Dowiesz się z niego np. jaki jest wymiar tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, ile trwają odpoczynki tygodniowe skrócone oraz co powinieneś zrobić końcem trzeciego tygodnia od skrócenia odpoczynku.

Czas prowadzenia pojazdu

Pod symbolem koła z kropką w środku tachograf zapisuje informacje o czasie prowadzenia pojazdu od momentu rozpoczęcia jazdy do jej zakończenia. Czas prowadzenia pojazdu obejmuje cały okres, w którym pojazd jest w ruchu.

Krótkie postoje np. w korku też mieszczą się w czasie prowadzenia pojazdu. To najważniejsza aktywność zapisywana przez tachograf, a kontrola jej czasu trwania jest bardzo restrykcyjnie przestrzegana.

Praca inna

W chwili rozpoczęcia pracy kierowca wcale nie musi prowadzić pojazdu. Może np. przygotowywać zestaw do jazdy lub sprzątać na swoim stanowisku pracy, czyli w kabinie ciężarówki. Do innych aktywności kierowcy należy również wypełnianie dokumentów w magazynie, załadunek naczepy czy nawet obsługa samego tachografu.

Kiedy wykonujesz takie czynności to w tachografie musisz zapisywać pracę inną. W tym pojęciu mieszczą się wszystkie czynności kierowcy, które nie są prowadzeniem pojazdu, ale nie mogą być też uznane za okres odpoczynku. Pracę inną rozpoznaje się po symbolu skrzyżowanych młotków, dlatego też potocznie nazywa się ją “młotkami”.

Dyspozycja

Okres dyspozycji to czas, w którym kierowca zawodowy jest do dyspozycji pracodawcy, ale nie jest zobowiązany do prowadzenia pojazdu ciężarowego, nie wykonuje pracy innej ani nie odpoczywa.

Ten rodzaj aktywności nie jest często wykorzystywany w pracy kierowcy. Można z niego skorzystać np. w sytuacji, gdy ciągnik siodłowy z naczepą, którymi kierowca ma się wybrać w trasę, znajdują się poza bazą operacyjną firmy. Dojazd do pojazdu wykonuje się w ramach okresu dyspozycji.

Ale w większości przypadków dyspozycja zapisuje się w tachografie, gdy kierowca wykonuje pracę w podwójnej obsadzie i nie prowadzi pojazdu, więc jego karta jest w drugim slocie urządzenia.

UWAGA: w takiej sytuacji kierowca nie odpoczywa, nie wykonuje pracy innej ale także nie siedzi za kółkiem, więc jest w dyspozycji. Ten rodzaj aktywności symbolizuje przekreślony kwadrat.

Okres odpoczynku

Kierowcy prowadzącemu pojazd ciężarowy lub autobus przysługuje określony wymiar odpoczynku. Ta aktywność zapisuje się w tachografie w sytuacji, gdy kierowca może swobodnie dysponować własnym czasem.

Podczas odpoczynku pracodawca nie może zlecać mu żadnych zadań. Są różne rodzaje okresu odpoczynku: krótka pauza w ciągu dnia, odpoczynek pod koniec dnia czy odpoczynek tygodniowy. Okres odpoczynku rozpoznajemy w tachografie i na wydrukach po symbolu łóżka.

ZAPAMIĘTAJ: Dyspozycji oraz pracy innej nie zalicza się do okresu odpoczynku. W świetle przepisów te czynności mieszczą się w okresie pracy. To bardzo ważne ale więcej na ten temat dowiesz się z artykułu, który opisuje tygodniowy odpoczynek.

Musisz jeszcze wiedzieć, że odpoczynek w zawodzie kierowcy pojazdów ciężarowych czy autobusów jest obowiązkowy. Jeśli nie odbierzesz przerwy w odpowiednim wymiarze, nie możesz jechać dalej nawet jeśli czułbyś się na siłach.

Krok 2 – maksymalny czas pracy kierowców

Cykl dobowy dla jednego kierowcy może trwać co najwyżej 24 godziny i to jest maksymalny wymiar czasu pracy kierowców pracujących w pojedynczej obsadzie. Kiedy transport wykonuje podwójna obsada, to “doba” kierowców może trwać nawet 30 godzin, ale ten temat szczegółowo opisujemy w osobnym artykule, który jest w całości poświęcony pracy kierowcy w podwójnej obsadzie.

PAMIĘTAJ: Jazda w podwójnej obsadzie cechuje się nieco innymi regulacjami dotyczącymi zarówno wymiaru pracy, jazdy, odpoczynku dziennego oraz odpoczynku tygodniowego. Inny jest również wymiar tygodniowego czasu pracy kierowcy inne zasady regulują również regularny odpoczynek tygodniowy.

Dobowy czas pracy kierowcy

Wszystkie aktywności kierowcy (jazda, praca inna, odpoczynek i ew. dyspozycja) muszą zmieścić się w ramach 24 godzin. Od momentu rozpoczęcia pracy kierowca może wykonywać swoje zadania przez 13 godzin w danej dobie – to jest maksymalny czas pracy kierowcy w jednym cyklu dobowym. Trzy razy w tygodniu można jednak zastosować wydłużony wymiar czasu pracy, który wynosi 15 godzin.

CIEKAWOSTKA: Najpopularniejsze odcinki kanału CplusE opisują właśnie czas pracy kierowcy, zagadnienia tygodniowego czasu pracy kierowcy, tygodniowy odpoczynek oraz pracę w porze nocnej. To bardzo interesujący temat również dla doświadczonych kierowców, bo przepisy o czasie pracy ulegają zmianom lub czasowym modyfikacjom oraz odstępstwom. Dlatego śledź naszego bloga, by zawsze mieć aktualne informacje.

Wydłużony czas jazdy wpływa na długość odpoczynku dobowego. Istotna w tym zakresie jest również praca w porze nocnej.

Dobowy odpoczynek nie zalicza się do okresu pracy, a zatem jeśli kierowca wykonuje swoje obowiązki przez 13 godzin, to pozostałe 11 godzin musi odpoczywać. Natomiast pracując przez 15 godzin kierowca jest zobowiązany do odebrania skróconego odpoczynku w wymiarze minimum 9 godzin.

Krok 3 – jak długo może trwać prowadzenie pojazdu w ciągu doby?

Czas prowadzenia pojazdu jest ograniczony przez przepisy. Kierowca nie może siedzieć za kółkiem ile chce. Wymiar czasu jazdy nie zależy również od szczególnych potrzeb pracodawcy, który nie ma prawa nakazać pracownikowi, by prowadził dłużej, niż przewidują przepisy.

Dobowy czas prowadzenia pojazdu

Maksymalny, nieprzerwany czas prowadzenia pojazdu to 4,5 godziny. Na więcej nie pozwalają przepisy. Po takim okresie musisz zrobić sobie przerwę – minimum 45 minut. Ta pauza jest konieczna i dopiero po niej możesz wrócić za kółko. Też na maksymalnie 4,5 godziny. Łączny czas jazdy w cyklu dobowym, to 9 godzin.

Cykl pracy w porze nocnej wiąże się z różnicami w wynagrodzeniu.

Wydłużone prowadzenie pojazdu powyżej 9 godzin

Dwa razy w tygodniu kalendarzowym możesz prowadzić o godzinę dłużej, czyli łącznie przez 10 godzin. Ta dodatkowa godzina jazdy przydaje się w wielu sytuacjach. Przykładowo, gdy przez niespodziewany korek (spowodowany wypadkiem) wydłużył nam się planowany okres przyjazdu do magazynu lub gdy podczas próby parkowania na MOP-ie zabraknie dla nas wolnej “rajki”.

Możemy wtedy wykorzystać dodatkowe 60 minut jazdy. Trzeba jednak nadal pamiętać o maksymalnych, dozwolonych czasach jazdy i minimalnych wymaganych czasach odpoczynku w danej dobie!

ZAPAMIĘTAJ:  Tydzień pracy – zgodnie z rozporządzeniem WE 561/2006 – liczy się od godziny 00:00 w poniedziałek do niedzieli, do godziny 23:59.

Po przejechaniu regularnych 9 godzin możesz wydłużyć okres prowadzenia pojazdu o kolejne 60 minut, ale tylko po wcześniejszym wykręceniu pauzy, która musi trwać minimum 45 minut.

Krok 4 – pauza i pauza dzielona w czasie pracy kierowców

Stosunek długości czasu jazdy do czasu odpoczynku może być modyfikowany przez kierowcę w zależności od potrzeb. Musi się jednak mieścić w ramach przepisów. Jazda nie może trwać dłużej niż 9 godzin (lub 10 godzin przy wydłużeniu czasu prowadzenia pojazdu) w wymiarze jednej doby pracy.

Dodatkowo okres jazdy należy przedzielić okresem odpoczynku po upłynięciu maksymalnie 4,5 godziny nieprzerwanego prowadzenia pojazdu. Pauza w trakcie dnia pracy jest potrzebna do regeneracji sił, a jej stosowanie wynika również z kodeksu pracy. Kierowcy po prostu przysługuje przerwa w trakcie dnia.

Jednak w odróżnieniu od pracownika biurowego, kierowca zawodowy MUSI odebrać swoją przerwę, gdyż jego niedyspozycja mogłaby spowodować niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Warto jednak wiedzieć, że ta pauza nie musi zawsze trwać dokładnie 45 minut, bo można ją podzielić na dwie części.

Pauza dzielona a czas pracy kierowcy 

Kierowca nie może nawet myśleć o godzinach nadliczbowych, jeśli nie odebrał odpoczynku w odpowiednim wymiarze.

Podam przykład: prowadzisz pojazd przez półtorej godziny. Potem robisz sobie minimum 15 minut przerwy i wracasz do jazdy. Teraz możesz jechać przez maksymalnie 3 godziny, bo czas przed krótką przerwą i po niej nie może przekroczyć czterech godzin i trzydziestu minut. Następnie uzupełniasz to innym okresem odpoczynku trwającym minimum 30 minut. Łącznie daje to 45 minut przerwy.

ZAPAMIĘTAJ: Dzieląc przerwę czterdziestopięciominutową na dwie części, musisz najpierw zrobić krótką pauzę, a dopiero potem długą. W takim przerywanym systemie czasu pracy można funkcjonować każdego dnia.

Ta proporcja podziału czasu pracy kierowcy to nie przypadek. Eksperci tworzący przepisy o czasie pracy kierowców uznali, że 45 minut to optymalna długość przerwy, która pozwala zregenerować się w trakcie dnia. Natomiast 30 minut, to niezbędne minimum, by kierowca odzyskał siły oraz koncentrację potrzebną mu do zachowania bezpieczeństwa na drodze. 

Co ciekawe, pierwszą część pauzy dzielonej można odebrać niezależnie od tego, jak długo jechaliśmy. Możesz nawet prowadzić przez 5 minut, a potem zrobić 15 minut przerwy. To nie ma znaczenia, dopóki druga część przerwy zostanie odebrana w odpowiednim momencie i we właściwym wymiarze.

Warto dodać również, że pierwsza część pauzy dzielonej musi trwać minimalnie 15 minut, ale może trwać dłużej. Podobnie z drugą częścią pauzy dzielonej – 30 minut to minimum, które można wydłużyć.

Krok 5 – łączenie jazdy z pracą inną

Dzień pracy kierowcy nie polega tylko prowadzeniu ciągnika siodłowego. Dochodzą do tego inne zajęcia, takie jak przykładowo przygotowanie naczepy do załadunku, liczenie palet, spinanie zestawu, wklepywanie czegoś na tachografie czy nawet skupienie się na samodzielnej analizie czasu pracy kierowcy. Pracą inną jest też sprzątanie kabiny, a nawet odśnieżanie zestawu w okresie zimowym.

To wszystko są inne obowiązki kierowcy, które oznacza się symbolem młotków!

WAŻNE: nie ma obowiązku, by wykonywać pracę inną, ale zapis na karcie kierowcy, gdzie jest sama jazda i odpoczynek mogą wzbudzić podejrzenia Inspekcji Transportu Drogowego. Dlaczego? Choćby dlatego, że na początku dnia przed wyjazdem w trasę kierowca powinien zrobić inspekcję pojazdu, która polega na upewnieniu się, że zestaw jest sprawny i nadaje się do wykonywania przewozów. A to czynność, którą zapisuje się w tachografie właśnie jako “młotki”.

“Młotki” w ramach dnia pracy kierowcy 

W dniu pracy kierowca może wykonywać swoje obowiązki (jazda i praca inna) maksymalnie przez 6 godzin z rzędu, po których obowiązkowo należy odebrać minimum 45 minut odpoczynku.

łączenie jazdy z inną pracą

Na powyższym przykładzie, kierowca zaczął dzień od pracy innej, która trwała godzinę. Później jechał przez trzy godziny do miejsca, gdzie znowu czekały go inne zdania. Zajmował się nimi przez półtorej godziny. Następnie kierowca ponownie wsiada za kółko. Do koniecznej przerwy może prowadzić tylko przez trzydzieści minut. Tak aby łączny wymiar czasu jazdy i  czasu pracy innej nie przekroczył wspomnianych 6 godzin z rzędu.

Jak długa powinna być przerwa w tej sytuacji?

Przepisy mówią, że wymagana długość przerwy w tym przypadku zależy od tego, czy kierowca w danym cyklu dobowym ma zamiar pracować poniżej, czy powyżej 9 godzin. Kiedy pracuje mniej – przerwa musi trwać minimum pół godziny. Gdy będzie pracował dłużej – konieczna będzie czterdziestopięciominutowa pauza. Zaleca się jednak, żeby w tym miejscu wykonać dłuższą przerwę, bo sytuacja na drodze może wymusić na kierowcy by wykorzystał przedłużony wymiar czasu pracy, pomimo że ten zaplanuje, by jechać poniżej 9 godzin.

WAŻNE: Jeśli z nie swojej winy będziesz miał naruszenie dotyczące np. tygodniowego okresu odpoczynku, albo wydłużysz dobowy lub tygodniowy czas pracy kierowcy, to możesz skorzystać z artykułu 12 rozporządzenia WE 561/2006. Więcej na ten temat piszemy w osobnym artykule.

Krok 6 – czas odpoczynku dobowego

Ostatnim zagadnieniem będzie dzisiaj odpoczynek dobowy. Jeśli kierowca nie prowadził pojazdu, nie był w dyspozycji, ani nie wykonywał pracy innej, to oznacza, że najprawdopodobniej w tachografie powinien zapisywać okres odpoczynku. W ramach doby pracy kierowca może odebrać odpoczynek regularny oraz skrócony dzienny okres odpoczynku.

WAŻNE: Okres regularnego odpoczynku dobowego trwa minimum 11 godzin, natomiast skrócony odpoczynek jest o 2 godziny krótszy od odpoczynku regularnego i musi trwać co najmniej 9 godzin.

Tygodniowy czas pracy kierowcy wiąże się z tygodniowym okresem odpoczynku.

Powyższa ilustracja prezentuje przykład dnia pracy kierowcy, który jeździł i wykonywał inne zadania łącznie przez 13 godzin, po czym udał się na 11 godzinny odpoczynek. Czyli odebrał odpoczynek regularny. Gdyby odpoczynek dzienny tego truckera trwał 9 godzin, to w ramach przepisów czasu pracy kierowcy mógłby on np. wydłużyć jazdę o dodatkową godzinę.

ZAPAMIĘTAJ: kierowca musi zmieścić się z pauzą w cyklu dobowym, czyli w 24 godzinach od rozpoczęcia pracy do zakończenia przerwy dobowej. Przekroczenie tego wymogu jest naruszeniem.

Podział odpoczynku dobowego

Odpoczynek dobowy można podzielić na dwie części, z których druga musi trwać co najmniej 9 godzin.

Przepisy czasu pracy kierowcy pozwalają na podzielenie przerwy dobowej. Jeśli najpierw wykręcisz sobie minimum 3 godziny pauzy, a później co najmniej 9 godzin, to jest to traktowane jako regularny odpoczynek, czyli „jedenastka”. Tak można robić nawet codziennie, ale pamiętajcie, że okres pierwszego odpoczynku, jazdy i pracy nie może przekraczać 15 godzin.

Odpoczynek skrócony w ramach czasu pracy kierowcy

Każdy kierowca może skrócić odpoczynek dobowy z 11 do co najmniej 9 godzin. Z tej opcji można skorzystać tylko trzy razy w danym tygodniu pracy, czyli po każdym wykręceniu tygodniowego okresu odpoczynku. Tutaj nie ma znaczenia tydzień kalendarzowy, tylko to kiedy mieliście ostatni odpoczynek tygodniowy. Ale nie jest tak zawsze, bo w wielu przypadkach ważniejszy będzie właśnie tydzień kalendarzowy. Wyjaśniamy to poniżej.

Jak liczy się tygodniowy czas pracy kierowcy?

Tydzień pracy kierowcy liczy się od godziny 00:00 w poniedziałek do godziny 23:59 w niedzielę – oczywiście według czasu lokalnego, a nie uniwersalnego czasu UTC. W wielu sytuacjach to bardzo ważna kwestia. Trzeba na to zwracać szczególną uwagę np. przy wykorzystywaniu dodatkowej godziny jazdy. Z tej regulacji możemy skorzystać dokładnie trzy razy w tygodniu, ale właśnie kalendarzowym.

PRZYKŁAD: Załóżmy, że w poniedziałek i we wtorek kierowca jechał 10 godzin. Po czym zakończył swój cykl tygodniowy i zrobił sobie przerwę do czwartku. Czyli miał przerwę tygodniową w środku tygodnia kalendarzowego.

Pomimo, że w takiej sytuacji nowy tydzień zaczyna się dla tego kierowcy w piątek, i tak nie może on wykorzystać kolejnej „dziesiątki” aż do niedzieli. Byłoby to wykroczenie, bo ten przykładowy kierowca miałby więcej niż dwa wydłużone okresy jazdy w tygodniu kalendarzowym.

Najważniejsze informacje o dobowym czasie pracy kierowcy – infografika

czas pracy kierowcy tabela

Co zrobić końcem trzeciego tygodnia następującego po przerwie skróconej?

Przeczytałeś nasze artykuły, ale masz więcej pytań? Zapraszamy Cię na kanał CplusE na YouTube, gdzie rozłożyliśmy ten temat na czynniki pierwsze. Rozwijamy tam zagadnienia takie jak: odpoczynek tygodniowy, praca w porze nocnej, tygodniowy czas jazdy kierowcy, wykorzystanie artykułu 12, odpoczynki tygodniowe regularne, praca w godzinach nadliczbowych, a także praca w porze nocnej.

Informacji szukaj w konkretnych filmach tematycznych, ale także w odcinkach Q&A, gdzie staramy się w sposób merytoryczny odpowiadać na wszystkie pytania i wątpliwości naszych widzów. 

 • Wyjaśniamy w nich czym różnią się regularne tygodniowe okresy odpoczynku od skróconego tygodniowego odpoczynku,
 • Podpowiadamy dlaczego końcem trzeciego tygodnia następującego po skróceniu odpoczynku należy odebrać jego rekompensatę. 
 • Odpowiadamy na pytanie czy można rozliczyć każdą przepracowaną godzinę nadliczbową,
 • Dowiesz się po ilu tygodniach kierowca pracujący za granicą musi wrócić do kraju rejestracji firmy transportowej,
 • Obejrzyj też playlistę CplusE o czasie pracy kierowcy.

Dodaj komentarz

Koszyk
Przewiń do góry